Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không có tư cách pháp nhân, công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cam kết chịu mọi trách nhiệm và nghĩa vụ tại chi nhánh tại Việt Nam

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định: Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng sửa đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh, đảm bảo việc đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm xuất phát từ sự tự nguyện của các thành viên tham gia góp vốn thành lập.

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) về việc đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh: Do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã được thành lập nên Điều lệ công ty (hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài) đã có hiệu lực, nên đây là căn cứ để đổi tên cho doanh nghiệp (hoặc chi nhánh nước ngoài).

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Quy trình đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ (như trên) lên Bộ Tài chính

Bước 2: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Bộ Tài chính có văn bản từ chối chấp thuận, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

– Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được đổi tên theo đúng yêu cầu trong hồ sơ đề nghị đổi tên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook