Quy định về đòi lại đất không có sổ đỏ theo quy định Luật Đất đai 2013

đòi lại đất không có sổ đỏ

Quy định về đòi lại đất không có sổ đỏ theo quy định Luật Đất đai 2013

Đất không có sổ đỏ là đất không có một trong các loại giấy tờ theo quy định pháp luật. Vậy đất không có sổ đỏ có đòi lại được không? Đất không có sổ đỏ được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

đòi lại đất không có sổ đỏ

Đất không có sổ đỏ được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, đất không có sổ đỏ là đất không có một trong các giấy tờ được pháp luật quy định: 

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ để đòi lại đất không có sổ đỏ

Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định việc tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ sẽ được giải quyết dựa trên:

 • Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;
 • Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương;
 • Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;
 • Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Quy định về đòi lại đất không có sổ đỏ

Theo Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp đòi lại đất cho mượn mà không có sổ đỏ từ người khác là tranh chấp đất đai nhưng không có các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và việc giải quyết được thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật về tố tụng dân sự. Do đó, đất không có sổ đỏ khi cho mượn vẫn có thể đòi lại khi yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện ra Tòa án để giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Điều 203 Luật Đất đai 2013.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về đòi lại đất không có sổ đỏ. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook