Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

Theo Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 89. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm (ngành nghề kinh doanh có điều kiện), do đó, để thành lập và hoạt động, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa mãn các điều kiện nhất định, cũng như phải có hồ sơ đề nghị lên Bộ Tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm, các hoạt động này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm: Các thông tin này nhằm phục vụ cho việc giao kết hợp đồng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, phục vụ cho nhu cầu của bên mua bảo hiểm trong việc lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoặc giúp doanh nghiệp bảo hiểm tìm được khách hàng phù hợp với các loại hình, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm của doanh nghiệp.

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm: Đây là một hoạt động giống với hoạt động của đại lý bảo hiểm, tuy nhiên, đại lý bảo hiểm thực hiện hoạt động này trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm, trong khi đó, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện hoạt động này một cách độc lập và nhận thù lao của bên mua bảo hiểm.

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm: Đây cũng là hoạt động tư vấn phục vụ cho nhu cầu của bên mua bảo hiểm, nâng cao hiểu biết về hoạt động mua bảo hiểm và lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với bên mua bảo hiểm.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện các hoạt động này dựa trên yêu cầu của bên mua bảo hiểm, không phải của doanh nghiệp bảo hiểm, ngược lại với đại lý bảo hiểm (thực hiện dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm), theo đó, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nhận được thù lao từ bên mua bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook