Doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt khi nào ? Quy định pháp luật năm 2022

những giao dịch nào doanh nghiệp không được dùng tiền mặt

Doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt khi nào ?Tham khảo bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn để hiểu rõ vấn đề này.

những giao dịch nào doanh nghiệp không được dùng tiền mặt

Giao dịch không dùng tiền mặt là gì ?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Theo đó, giao dịch không dùng tiền mặt là giao dịch không được thanh toán bằng tiền giấy, tiền kim loại.

Doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt khi nào ?

Không phải tất cả các giao dịch đều có thể sử dụng tiền mặt, có những loại giao dịch mà các Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt bao gồm các giao dịch sau:

Giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp

Theo Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC thì các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác .

Trong trường hợp này, doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán sau:

– Thanh toán bằng Séc;

– Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

– Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác.

Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau

Doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau (khoản 2 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP), thay vào đó thanh toán bằng Séc, bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên

Những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) thanh toán bằng tiền mặt không được tính vào chi phi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Theo đó, mua từng lần được căn cứ theo từng hóa đơn mà người mua nhận được từ người bán.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Giao dịch nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng nộp ngân sách Nhà nước (tiền thuế, phí, lệ phí, nộp phạt…) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng để chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước (khoản 1 Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC).

Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thương mại.

Giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 222/2013/NĐ-CP thì Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.

Giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tại khoản 2 Điều 55 Luật Chứng khoán 2006 quy định Thanh toán chứng khoán được thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán, thanh toán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thanh toán .

Đồng thời, khoản 2 Điều 5 Nghị định 222/2013/NĐ-CP cũng quy định, tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt

Các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số giao dịch sau:

  • Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
  • Thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
  • Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước.
  • Bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
  • Khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.

Vì sao Doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt trong những trường hợp trên

Doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt trong những trường hợp nêu trên vì những lý do sau đây:

  • Đây chủ yếu là các giao dịch có giá trị lớn;
  • Vì là giao dịch lớn nên các cá nhân, tổ chức phải đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc các loại thuế khác. Vì vậy, không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt sẽ giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện dễ dàng việc thu thuế, tránh tình trạng trốn thuế ở một số nơi.
  • Để có thể kiểm soát ngân sách thu chi của nhà nước một cách tốt nhất.
  • Việc thanh toán không bằng tiền mặt mà thông qua một cách thức khác như séc, chuyển tiền thì sẽ căn cứ, giấy tờ chứng minh việc thực hiện giao dịch đó.

Như vậy, nếu rơi vào 08 trường hợp trên, doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt mà phải thực hiện bằng hình thức khác theo quy định.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về Doanh nghiệp không được giao dịch bằng tiền mặt khi nào ? Quy định pháp luật năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook