Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 (Phần 1)

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

– Điều kiện chung để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm: Điều kiện về vốn điều lệ (không dưới 05 tỷ đồng Việt Nam); ký quỹ; điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật; Điều kiện về số lượng nhân viên nghiệp vụ; cơ sở hạ tầng; Dữ liệu điện tử. Nếu không thực hiện đầy đủ các điều kiện này thì không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cho phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm:

Thực hiện các quy định tại Khoản 2 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, các Điều 17, 18, 19, 20, 27, 28 và 29 của Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020

Nghĩa vụ niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính và đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp

Sau khi được cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công ty phải tiến hành niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính và đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, nhằm đảm bảo các chủ thể liên quan nắm rõ về thông tin cơ bản của doanh nghiệp dịch vụ.

Nghĩa vụ thực hiện nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong các trường hợp phải nộp lại

Hai trường hợp này bao gồm:

– Chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (không chấm dứt hoạt động nhưng chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

– Chấm dứt tồn tại theo quy định của pháp luật (chuyển đổi hình thức doanh nghiệp như chia, sáp nhập, hợp nhất; giải thể; phá sản);

Khi thuộc hai trường hợp trên, doanh nghiệp phải thực hiện đúng thủ tục nộp lại Giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong thời hạn mà pháp luật quy định.

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về giao hoạt động dịch vụ cho chi nhánh, chuẩn bị nguồn lao động, đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, thực hiện đúng trách nhiệm khi nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép, thực hiện đúng trách nhiệm khi doanh nghiệp giải thể, phá sản

Để chuyển hoạt động kinh doanh sang chi nhánh, công ty phải đảm bảo chi nhánh có đủ các điều kiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tương tự như vậy, việc cung cấp nguồn lao động và đăng ký hợp đồng lao động phải được Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi phê duyệt và thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi giấy phép, giải thể hoặc phá sản công ty, công ty phải đảm bảo quyền lợi của người lao động đã ký hợp đồng với công ty dịch vụ và phải tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục và hoạt động mà công ty dịch vụ bắt buộc phải có. Luật pháp đảm bảo các quyền đó.

Các nghĩa vụ này được quy định tại Điều 17, 18, 19, 20, 27, 28 và 29 của Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Đăng tải các nội dung cần thiết lên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dịch vụ

Các nội dung đó bao gồm:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Danh sách nhân viên nghiệp vụ

– Văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận về việc chuẩn bị nguồn lao động

– Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất phục vụ hoạt dộng giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

– Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh và cập nhật khi có sự thay đổi về những nội dung này

– Thông tin đầy đủ, chính xác về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động

– Danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn và được tuyển chọn

Những nội dung trên là khách hàng (người lao động, người sử dụng lao động nước ngoài) mà công ty tiếp cận với công ty, những nội dung cơ bản mà công ty phải trình bày cho những mục đích này, công ty dịch vụ được hoạt động hợp pháp và mọi hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều minh bạch, có căn cứ.

Việc đăng tải thông tin lên trang thông tin của doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp dịch vụ hoạt động hợp pháp giúp loại bỏ nguy cơ lừa đảo người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài các nghĩa vụ trên, còn 11 nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đảm bảo thực hiện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook