Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Điều kiện chung để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm: Điều kiện về vốn điều lệ (không dưới 05 tỷ đồng Việt Nam); ký quỹ; điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật; Điều kiện về số lượng nhân viên nghiệp vụ; cơ sở hạ tầng; Dữ liệu điện tử. Nếu không thực hiện đầy đủ các điều kiện này thì không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cho phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

– Điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quyền của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, quyền của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm:

Thực hiện các nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bao gồm các nội dung chính sau:

– Số Giấy phép và ngày cấp Giấy phép;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp;

– Số điện thoại;

– Địa chỉ trang thông tin điện tử.

Các nội dung trên được thực hiện bởi nhân viên nghiệp vụ (đạt đủ các yêu cầu về trình độ năng lực ngôn ngữ, kinh nghiệm) thực hiện. Các chi nhánh của doanh nghiệp được giao thực hiện một hoặc một số các nội dung trên cũng có các nhân viên nghiệp vụ thực hiện các hoạt động tương ứng.

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Thỏa thuận với người lao động về tiền dịch vụ, tiền ký quỹ, bảo lãnh để thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp dịch vụ và người lao động thỏa thuận về tiền dịch vụ (đáp ứng thấp hơn hoặc bằng mức trần theo quy định của pháp luật), tiền ký quỹ của người lao động, tiền bảo lãnh để thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi việc làm

Trường hợp đơn phương hủy bỏ hợp đồng đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài là khi công ty dịch vụ đơn phương hủy bỏ hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sau 3 năm làm việc trong thời hạn 180 ngày

kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động hoặc người lao động người đại diện theo pháp luật không có dấu hiệu chấm dứt hợp đồng hoặc kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động không được sử dụng lao động mà không thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ gia hạn hợp đồng và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Nói cách khác, người lao động trong trường hợp này doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi người lao động trong thời hạn cho phép không thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng đã thỏa thuận.

Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm của bên người lao động trong lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì có thể thực hiện khiếu nại, khởi kiệnvề quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật tong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (dựa trên pháp luật về khiếu nại, khởi kiện dân sự).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook