Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 (Phần 2)

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm:

Thực hiện cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia chuẩn bị nguồn của doanh nghiệp, quảng cáo, tư vấn, tuyển chọn lao động đúng quy định

Hoạt động cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia chuẩn bị nguồn của doanh nghiệp được thực hiện như sau:

– Cam kết bằng văn bản việc ưu tiên lựa chọn những người lao động đã tham gia hoạt động sẵn sàng về nguồn của doanh nghiệp (văn bản cam kết được xác định là cam kết quan trọng để người lao động tham gia vào nguồn chuẩn bị lao động)

– Tuyển dụng trực tiếp và không thu tiền tuyển chọn của người lao động. Thực hiện đúng nội dung đăng ký hợp đồng tuyển dụng đã được phê duyệt (việc tuyển chọn là đăng ký hoạt động tuyển dụng của công ty dịch vụ, bản thân công ty được hưởng lợi từ hoạt động tuyển dụng. Vì vậy, hoạt động này không thu được tiền thì họ tuyển lao động)

– Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết ưu tiên lựa chọn người lao động sau khi đã tham gia tạo nguồn thông tin do doanh nghiệp tổ chức thì phải bồi thường theo hợp đồng (bồi thường theo thiệt hại mà doanh nghiệp đã gây ra, mức bồi thường theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động)

– Quảng cáo, tư vấn, thông báo việc làm và thông báo chính xác cho người lao động của địa điểm việc làm và chính quyền địa phương  về số lượng lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ  theo nội dung của hợp đồng lao động (hoạt động này có nghĩa là người lao động được tiếp cận  thông tin công ty và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài).

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

 Tổ chức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học định hướng cho người lao động

Các công ty dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo rằng lao động nguồn được chuẩn bị để tham gia các khóa đào tạo nghề. Đồng thời, các doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức các khóa học định hướng cho người lao động và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020; hướng dẫn người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Hoạt động tham gia khóa học giáo dục định hướng nghề nghiệp phải được đảm bảo an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam và người sử dụng lao động.

Cam kết bằng văn bản về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cam kết bằng văn bản về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài với thời hạn không quá 180 ngày kể từ ngày người lao động trúng tuyển.

Trường hợp công ty không thực hiện đúng cam kết về thời gian chờ xuất cảnh thì phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các chi phí mà người lao động đã chi trả trừ trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, cũng phải đảm bảo người lao động được hoàn lại đúng số tiền đã ký quỹ thông qua văn bản thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài:

– Doanh nghiệp phải cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến hỗ trợ pháp lý khi bị lạm dụng, bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

– Doanh nghiệp phải có nhân viên nghiệp vụ đủ năng lực quản lý và hỗ trợ người lao động ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Người lao động phải được doanh nghiệp dịch vụ đảm bảo các an toàn và hướng dẫn một cách đầy đủ về hoạt động làm việc tại nước ngoài (dựa trên các yêu cầu đối với doanh nghiệp dịch vụ).

 Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước tiếp nhận lao động giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động

– Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị hoặc tình trạng khẩn cấp.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước tiếp nhận lao động giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động;

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook