Doanh nghiệp đã giải thể chủ nợ có quyền đòi nợ không ?

doanh nghiệp đã giải thể

Doanh nghiệp đã giải thể là doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể sau khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Vậy trường hợp sau khi doanh nghiệp đã giải thể nhưng không thanh toán nợ thì các chủ nợ có quyền yêu cầu trả nợ hay không ? Luật Nam Sơn sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn như sau:

doanh nghiệp đã giải thể

Doanh nghiệp giải thể trong trường hợp nào ?

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, có thể thấy doanh nghiệp trong trường hợp tự nguyện giải thể hoặc là bắt buộc giải thể. Cụ thể như sau:

Giải thể tự nguyện

  • Là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp.
  • Giải thể tự nguyện chỉ xảy ra khi doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Giải thể bắt buộc

  • Là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đó.
  • Giải thể bắt buộc trong trường hợp Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp đã giải thể chủ nợ có quyền đòi nợ không ?

Khoản 2, Điều 207, Luật doanh nghiệp 2020 quy định điều kiện giải thể doanh nghiệp đó là: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định pháp luật về điều kiện giải thể doanh nghiệp, có thể thấy, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính thì mới được giải thể. Bởi nếu như cho phép doanh nghiệp được tự ý giải thể; mà chưa hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính ;sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của không chỉ các doanh nghiệp; làm ăn kinh doanh với doanh nghiệp giải thể mà còn cả quyền lợi của người lao động và nhiều chủ thể liên quan khác.

Bên cạnh đó, Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp, theo đó, khi đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải gửi kèm Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ nhưng lại cập nhật vào hồ sơ giải thể là đã thanh toán được coi là hành vị thực hiện hồ sơ giải thể không chính xác. Theo đó, những đối tượng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

KẾT LUẬN, dù doanh nghiệp đã giải thể nhưng trên thực tế các chủ nợ chưa được thanh toán nợ thì hoàn toàn có quyền đòi nợ từ doanh nghiệp.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về DOANH NGHIỆP ĐÃ GIẢI THỂ CHỦ NỢ CÓ QUYỀN ĐÒI NỢ KHÔNG. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook