Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài

Căn cứ Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 89. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó:

Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm (ngành nghề kinh doanh có điều kiện), do đó, để thành lập và hoạt động, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa mãn các điều kiện nhất định, cũng như phải có hồ sơ đề nghị lên Bộ Tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm, các hoạt động này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm: Các thông tin này nhằm phục vụ cho việc giao kết hợp đồng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, phục vụ cho nhu cầu của bên mua bảo hiểm trong việc lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoặc giúp doanh nghiệp bảo hiểm tìm được khách hàng phù hợp với các loại hình, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm của doanh nghiệp.

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm: Đây cũng là hoạt động tư vấn phục vụ cho nhu cầu của bên mua bảo hiểm, nâng cao hiểu biết về hoạt động mua bảo hiểm và lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với bên mua bảo hiểm.

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm: Đây là một hoạt động giống với hoạt động của đại lý bảo hiểm, tuy nhiên, đại lý bảo hiểm thực hiện hoạt động này trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm, trong khi đó, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện hoạt động này một cách độc lập và nhận thù lao của bên mua bảo hiểm.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện các hoạt động này dựa trên yêu cầu của bên mua bảo hiểm, không phải của doanh nghiệp bảo hiểm, ngược lại với đại lý bảo hiểm (thực hiện dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm), theo đó, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nhận được thù lao từ bên mua bảo hiểm.

Chủ thể được chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài

Căn cứ vào Điều 118 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi năm 2010, năm 2019, các chủ thể kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài sau được chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài:

– Doanh nghiệp bảo hiểm có 100% vốn đầu tư nước ngoài

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có 100% vốn đầu tư nước ngoài

– Bên nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh

– Bên nước ngoài trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh

Hình thức chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài được chuyển toàn bộ số lợi nhuận thuộc sở hữu của mình ra nước ngoài, sau khi đã trích lập các quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, do việc trách lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính là trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện ở Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển hết lợi nhuận thuộc sở hữu của mình ra nước ngoài thì không còn khoản tiền để thực hiện các nghĩa vụ này nữa, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Tương tự với trường hợp trên, bên nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia sau khi đã trích lập quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên cần chú ý, phần được chuyển ra nước ngoài không phải là toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà là phần được chia (do liên doanh).

Chuyển tài sản ra nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có 100% vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, bên nước ngoài trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh được chuyển tài sản ra nước ngoài chỉ trong trường hợp đã thanh lý và kết thúc hoạt động tại Việt Nam.

Nguyên nhân do nếu các chủ thể này chuyển tài sản ra nước ngoài khi vẫn còn hoạt động tại Việt Nam thì rất khó để quản lý nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp, dễ xảy ra các trường hợp trốn thuế, rửa tiền mà cơ quan Nhà nước không thể giám sát, kiểm tra một cách rõ ràng.

Do đó, có thể nói, chỉ khi các chủ thể ngừng hoạt động tại Việt Nam (được chấp thuận của Bộ Tài chính) thì mới có thể chuyển tài sản ra nước ngoài.

Ngoài ra, hoạt động chuyển tiền, các tài sản khác ra nước ngoài phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không được thực hiện theo pháp luật nước nơi tiếp nhận tiền, tài sản.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook