Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có được rút tiền ký quỹ không?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có được rút tiền ký quỹ không?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có được rút tiền ký quỹ không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có được rút tiền ký quỹ không?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ bao nhiêu tiền?

Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Như vậy, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (ngân hàng nhận ký quỹ).

Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có được rút tiền ký quỹ không?

Căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;

(2) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;

(3) Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;

(4) Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

(5) Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ gồm những gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho rút tiền ký quỹ gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

– Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại;

– Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán đối với trường hợp rút tiền ký quỹ nêu tại mục (1) và (2);

– Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ nêu tại mục (4);

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động đối với trường hợp rút tiền ký quỹ nêu tại mục (5).

* Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm:

– Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định;

– Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

– Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ như thế nào?

Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp cho thuê lại nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho rút tiền ký quỹ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại và việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp (4) nêu trên và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản trả lời doanh nghiệp cho thuê lại trong đó nêu rõ lý do không đồng ý;

– Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ rút tiền ký quỹ tại ngân hàng nhận ký quỹ;

– Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại, nếu đúng quy định thì ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện rút tiền ký quỹ trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký quỹ.

Trường hợp rút tiền ký quỹ nêu tại mục (1) và (2) nêu trên thì việc thanh toán, bồi thường cho người lao động thuê lại do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo phương án đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh đồng ý sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có được rút tiền ký quỹ không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook