Đình chỉ xét xử phúc thẩm theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015

dinh-chi-xet-xu-phuc-tham

Đình chỉ xét xử phúc thẩm theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015

dinh-chi-xet-xu-phuc-tham

Khái niệm đình chỉ xét xử phúc thẩm là gì?

Đình chỉ xét xử phúc thẩm không làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ về mặt nội dung mà chỉ chấm dứt quyền và nghĩa vụ tố tụng phúc thẩm. Thực chất, đình chỉ xét xử phúc thẩm làm chấm dứt hoạt động xét xử phúc thẩm nhưng cũng làm phát sinh hiệu lực pháp luật của bản án, quyết định sơ thẩm, theo đó quyền và nghĩa vụ trong bản án, quyết định sơ thẩm của đương sự phải tuân thủ và thi hành.

Căn cứ đình chỉ xét xử phúc thẩm

– Tòa án cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm  đối với vụ án mà người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị.

– Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị trước khi mở phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo, kháng nghị đã rút.

Thủ tục tiến hành đình chỉ xét xử phúc thẩm

– Thời điểm tiến hành xét xử phúc thẩm có thể trước hoặc tại phiên tòa .

– Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định còn có căn cứ đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ở tại phiên tòa sẽ do Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

– Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị trước khi mở phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo, kháng nghị đã rút.

– Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm ghi rõ lý do đình chỉ và các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này. Bao gồm  những nội dung như : số, ngày, tháng, năm địa điểm ban hành văn bản tố tụng; căn cứ ban hành văn bản tố tụng; nội dung của văn bản tố tụng; họ tên, chức vụ, chữ ký, ban hành văn bản tố tụng và đóng dấu.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm cho Viện kiểm sát cùng cấp, tòa án đã xét xử sơ thẩm, người bào chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Đình chỉ xét xử phúc thẩm theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook