Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Chào bán chứng khoán là một trong các giai đoạn quan trọng của doanh nghiệp; khi họ muốn huy động vốn cho công ty. Pháp luật nước ta có quy định cụ thể về điều kiện cháo bán chứng khoán ra công chúng; và các trường hợp hủy bỏ chào bán chứng khoán. Trên thực tế, ngoài việc nắm bắt được quy định về điều kiện thì chủ thể chào bán chứng khoán còn có thể bị đình chỉ chào bán chứng khoán. Vậy, pháp luật chứng khoán Việt Nam có quy định gì về trường hợp đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Chứng khoán là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại chứng khoán sau đây:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

– Chứng khoán phái sinh;

– Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định

Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Chứng khoán 2019 thì việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện trong vòng tối đa là 60 ngày đối với các trường hợp sau đây:

– Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

– Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định.

Trách nhiệm của tổ chức phát hành chứng khoán có trách nhiệm khi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Chứng khoán 2019.

Trường hợp nào thì việc chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ?

chứng khoán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán 2019 thì việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chứng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong các trường hợp sau đây:

– Hết thời hạn đình chỉ 60 ngày mà không khắc phục được những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;

– Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn của tổ chức phát hành, trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành

– Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Bên cạnh đó, đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook