Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

hop-dong-tang-cho-tai-san

Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Công ty cung cấp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về cơ sở vật chất để tổ chức định hướng đào tạo cho người lao động của công ty bạn được cấp phép hoạt động Dịch vụ. Được đào tạo và hiệu chuẩn để đáp ứng các tiêu chuẩn của nước sở tại và nhà tuyển dụng ở nước ngoài.

Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ,

Điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xác định như sau:

Đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh và số lượng, diện tích tối thiểu

Có nghĩa là, đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Phòng học có diện tích tối thiểu 1,4 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản phục vụ học tập;

– Có phòng học và phòng nội trú cho ít nhất 100 học viên tại một thời điểm; có nơi sơ cứu, cấp cứu với trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu;

– Phòng nội trú có diện tích tối thiểu 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt nội trú; bố trí không quá 12 học viên/phòng; khu vực nội trú bố trí tách biệt cho học viên nam và nữ, có đủ buồng tắm và nhà vệ sinh.

Vì vậy, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất bao gồm khu vực học tập và khu vực sinh hoạt tạm thời cho người lao động để người lao động có thể chuyên tâm học tập, đào tạo để đáp ứng các tiêu chuẩn ra nước ngoài làm việc.

Thời hạn thuê cơ sở vật chất trong trường hợp thuê cơ sở vật chất

Thời hạn thuê cơ sở để phục vụ cho hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp tối thiểu là hai năm tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký. Nói cách khác, tại thời điểm công ty nộp đơn, công ty đã thuê cơ sở có thời hạn tối thiểu là hai năm (trong trường hợp này, số năm được xác định kể từ thời điểm nộp đơn, không phải khi hợp đồng được ký kết Hợp đồng thuê).

Cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động của chi nhánh nước ngoài

Chi nhánh công ty dịch vụ được phép hoạt động giáo dục định hướng ở nước ngoài phải được trang bị cơ sở vật chất bảo đảm  điều kiện an toàn, vệ sinh và có phòng học, trường nội trú đáp ứng các điều kiện trên.

Khi tiến hành các hoạt động đào tạo cho nhân viên, ngay cả các chi nhánh ở nước ngoài (các bộ phận có liên quan), cần chú ý đảm bảo rằng các điều kiện khung về cơ sở vật chất cho nhân viên được đào tạo ở mức cao nhất.

Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Duy trì quyền sử dụng hợp pháp cơ sở vật chất

Doanh nghiệp dịch vụ phải duy trì quyền sử dung hợp pháp cơ sở vật chất để tổ chức giao dục định hướng trong suốt thời gian hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Như vậy, trong suốt quá trình thực hiên hoạt động giáo dục định hướng, doanh nghiệp phải đảm bảo bản thân doanh nghiệp và các chi nhánh trực thuộc thực hiện hoạt động này có đủ cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn và có quyền sở hữu hợp pháp đối với các cơ sở vật chất này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do đó, giúp quý vị khán giả nắm rõ hơn về Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook