Điều kiện và nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập năm 2022

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trình tự và thủ tục

Điều kiện và nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Điều kiện và nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập là loại giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thể hiện cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được thành lập và hoạt động hợp pháp (đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội, thực hiện đúng các thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội).

Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội, đồng thời, đảm bảo không vi phạm các quy định về thành lập và hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Điều kiện và nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Tên của cơ sở trợ giúp xã hội

Theo Điều 5 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, có 07 nhóm cơ sở trợ giúp xã hội. Cơ sở trợ giúp xã hội phải được đặt tên dựa trên loại hình cơ sở trợ giúp xã hội mà cơ sở này nêu trong hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội.

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

– Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội

– Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội

– Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật

Theo đó, nếu cơ sở trợ giúp xã hội thuộc loại hình cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi thì trong tên của cơ sở này phải có “Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi” để phân biệt với các loại hình khác.

Ngoài ra, cơ sở phải có tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, biểu tượng riêng và tên phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của cơ sở khác đã được đăng ký trước đó

– Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

Điều kiện và nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Có hồ sơ đăng ký thành lập

Hồ sơ đăng ký thành lập phải đáp ứng các thành phần quy định tại Điều 15 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ:

Tờ khai đăng ký thành lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

Phương án thành lập cơ sở:

Phương án thành lập cơ sở là phương án sử dụng để thực hiện các điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội trong thời gian đầu khi mới thành lập, bao gồm một số nội dung quan trọng như:

– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

– Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động

– Cơ cấu tổ chức bộ máy

– Phương án về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm

– Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động

– Kinh phí hoạt động

– Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở

Cơ sở trợ giúp xã hội phải đáp ứng điều kiện về quyền sử dụng đất, do cơ sở trợ giúp xã hội là một tổ chức hiện hữu với tư cách pháp nhân, nên phải có trụ sở, đồng thời phải có quyền sử dụng đất đối với nơi đặt trụ sở, để hoạt động lâu dài.

Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên

Phiếu lý lịch tư pháp của những người góp vốn và thành lập cơ sở trợ giúp xã hội nhằm xác định các chủ thể sáng lập cũng như tư cách của các nhà sáng lập khi tham gia thành lập cơ sở trợ giúp xã hội.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên

– Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức. Riêng đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài, bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự (chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Việt Nam)

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập:

– Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax: Các đặc điểm xác định tư cách chủ thể của cơ sở trợ giúp xã hội.

– Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên: Xác định thành viên góp vốn, khả năng và các điều kiện của thành viên góp vốn.

– Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (Vốn đầu tư): Số vốn do các thành viên sáng lập góp vào để thành lập cơ sở, nắm vai trò chủ đạo để thành lập và hoạt động cơ sở.

– Loại hình cơ sở (đồng thời cần phải ghi lại các điều kiện tên, địa hình của con người

– Các nhiệm vụ của cơ sở (Ghi cụ thể một nhiệm vụ hay nhiều nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ)

– Thông tin đăng ký thuế (đăng ký thuế tại cơ quan thuế)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện và nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook