Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Công chức cấp xã là ai? Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã

Công chức cấp xã là ai?

Trước tiên để hiểu rõ khái niệm công chức cấp xã, chúng ta cần hiểu rõ công chức là ai.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019: công chức là các đối tượng:

– Là công dân Việt Nam.

– Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm.

– Nơi làm việc: Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở các cấp; trong Quân đội mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong Công an mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an.

– Trong biên chế.

– Lương được hưởng từ ngân sách Nhà nước.

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã

Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

Để được dự tuyển công chức cấp xã, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn của công chức cấp xã. Cụ thể, khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BNV gồm:

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Tốt nghiệp đại học trở lên. Riêng công chức tư pháp hộ tịch thì chỉ cần tốt nghiệp trung cấp Luật trở lên.

Ngoài ra, nếu công chức xã làm việc ở miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.

– Có chứng chỉ tin học cơ bản.

Ngoài ra, căn cứ Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, công chức cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung gồm:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

– Có thể vận động nhân dân địa phương thực hiện chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có đủ năng lực cũng như sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

– Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của dân cư nơi công tác.

Và đặc biệt, căn cứ khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, người không cư trú (thường trú và tạm trú) tại Việt Nam, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành/đã chấp hành xong mà chưa được xoá án tích… đều không được đăng ký dự tuyển vào công chức nói chung và công chức xã nói riêng.

Điều kiện tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển

Ngoài trường hợp dự tuyển thông thường, công chức xã còn được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt nêu tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP gồm:

– Tốt nghiệp loại giỏi trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển.

– Có 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển, tốt nghiệp đại học trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các đối tượng:

Người đã làm viên chức 05 năm trở lên trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Người hưởng lương trong quân đội, công an, công tác cơ yếu 05 năm trở lên.

– Tiếp nhận trở lại vào công chức với cán bộ xã nếu có điều kiện sau đây:

Có đủ tiêu chuẩn của công chức cấp xã.

Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã còn số lượng, vị trí chức danh cần tuyển.

Đáp ứng ngay được nhiệm vụ của chức danh cần tuyển.

Không đang bị xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, không đang trong hạn bị thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trình tự thi tuyển vào công chức cấp xã

Việc thi tuyển vào công chức cấp xã được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 17 Nghị định 112/2011/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện, cấp xã nơi tuyển dụng.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày sau ngày thông báo công khai.

– UBND cấp huyện lập danh sách người có đủ điều kiện, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi tuyển dụng chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Thông báo cho người dự tuyển.

Bước 2: Tổ chức tuyển dụng

Có hai hình thức tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển. Riêng trường hợp tuyển dụng đặc biệt, UBND cấp huyện sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trừ trường hợp trước khi được bầu làm cán bộ xã thì đã là công chức xã.

Trong các trường hợp thông thường khác, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng chậm nhất 10 ngày trước ngày thi hoặc xét tuyển.

* Thi tuyển

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, để được trở thành công chức cấp xã, người dự tuyển phải thực hiện thi 02 vòng:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thúc chung (60 câu trong 60 phút) về hệ thống chính trị, bộ máy Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thi tin học 30 câu trong 30 phút.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí, chức danh công chức cần tuyển dụng bằng hình thức phỏng vấn hoặc thi viết. Nếu phỏng vấn thì thi trong 30 phút còn thi viết sẽ thi trong 180 phút.

* Xét tuyển

Với hình thức xét tuyển công chức cấp xã, cũng phải thực hiện qua 02 vòng: Vòng 1 sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển với Phiếu đăng ký dự tuyển và vòng 2 là phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn trong thời gian 30 phút.

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook