Điều kiện để Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự 2022

Điều kiện để Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

Điều kiện để Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự 2022

Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự cần đáp ứng những điều kiện gì? Thủ tục xét xử được thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Điều kiện để Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:

Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;

b) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt;

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

Như vậy, trường hợp các đương sự, người tham gia tố tụng khác có Đơn đề nghị xét xử vắng mặt, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.

Mẫu Đơn đề nghị xét xử vắng mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày……tháng……năm ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………….

Tôi là: …………………………………, sinh năm …………………………..

CMND số:…………… do Công an ………….. cấp ngày ………

Hộ khẩu: …………………………..…………………………..……………….

Chỗ ở hiện tại: ………..…………………………..…………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………….

Tôi là ………….. trong vụ án …. …. đang được TAND ……… thụ lý, giải quyết.

Tôi xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử vụ án nêu trên. Hiện nay do sức khỏe không tốt (hoặc do công việc bận đột xuất hoặc…lý do khác) nên tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt trong tất các các buổi làm việc của Tòa án và xin được vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử của Tòa án. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tôi xin gửi kèm tất cả giấy tờ có liên quan đến vụ án mà tôi có cũng như trình bày quan điểm của tôi về vụ án:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung trình bày của Tôi. Kính mong Quý toà án xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên)

Một số lưu ý:

– Nơi gửi đơn: Tại Tòa án đang xem xét giải quyết vụ án của người làm đơn;

– Thông tin người làm đơn: Ghi đầy đủ thông tin gồm: Họ và tên; năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; địa chỉ liên hệ; số điện thoại…

– Lý do vắng mặt. Cần ghi rõ các lý do không thể tham dự phiên tòa, có thể là:

Do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, …;

Lý do sức khỏe;

Do thân nhân bị ốm trong trường hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp tiếp nhận khám và điều trị.

Thân nhân bị ốm của đương sự bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con cái; …

Khi vắng mặt tại phiên tòa, đương sự cần nộp cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu, văn bản chứng minh việc vắng mặt của mình là đúng đắn có lý do chính đáng và hợp pháp.

– Đưa ra yêu cầu của mình với phiên tòa: Tùy vào từng vụ việc cụ thể, người viết đơn đưa ra yêu cầu đối với phiên tòa xét xử.

– Cam kết và chữ ký của người làm đơn.

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng

Căn cứ theo Điều 238 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng như sau:

Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;

b) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt;

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.

Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.

Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và tuyên án theo quy định của Bộ luật này.

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện để Tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook