Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Thủ tục giải thể quỹ thành viên mới nhất năm 2023

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Khái niệm

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong khoảng thời gian do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, công vụ của ngân sách nhà nước.

Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Thu ngân sách nhà nước là thẩm quyền của nhà nước tập hợp một phần quỹ nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của nhà nước để hình thành quỹ ngân sách nhà nước.

Chi ngân sách nhà nước là việc phân bổ, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Cơ cấu chi ngân sách nhà nước là nội dung chi và tỷ trọng của các khoản chi trong tổng số chi của ngân sách nhà nước.

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Điều kiện thực hiện thu ngân sách nhà nước

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định điều kiện thực hiện thu ngân sách nhà nước như sau:

“1. Thu ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo quy định của Luật này, các luật về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà nước.”

Như vậy, việc thực hiện thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo thu đúng theo các nguồn thu mà Luật ngân sách nhà nước quy định. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước:

tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển và nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu giữa các cấp ngân sách. Ngoài ra việc thực hiện thu ngân sách nhà nước cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Điều kiện thực hiện chi ngân sách nhà nước

Điều kiện chi ngân sách nhà nước là điều kiện (các yếu tố, yêu cầu) cần và đủ đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để chỉ tiêu.

Điều kiện chi ngân sách nhà nước do pháp luật quy định. Việc thực hiện chỉ tiêu ngân sách không phù hợp với điều kiện chỉ được xem là sử dụng ngân sách nhà nước bất hợp pháp và số tiền đã chỉ tiêu phải thu hồi, các chứng từ chỉ tiêu không được sử dụng để quyết toán.

Tùy mức độ vi phạm mà người thực hiện các khoản chỉ tiêu trái với điều kiện chỉ ngân sách nhà nước bị xử lí về hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành có các quy định cụ thể về điều kiện chi ngân sách nhà nước.

Theo Khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định điều kiện thực hiện chi ngân sách nhà nước như sau:

Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp tậm cấp ngân sách nhà nước; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các điều kiện trong từng trường hợp sau đây:

+ Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng;

+ Đối với chi dự trữ quốc gia phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

+ Đối với chi thường xuyên phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ;

+ Đối với những gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook