Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Các cuộc thi người đẹp, người mẫu hiện nay diễn ra vô cùng phổ biến. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, để tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu cần những điều kiện và thủ tục nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

cuộc thi người đẹp

Có thể tổ chức các cuộc thi người đẹp dưới các hình thức nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật quy định như sau:

“Điều 14. Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

1. Cuộc thi dành cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức, thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Cuộc thi khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực hiện quy định tại Điều 16 Nghị định này.

3. Cuộc thi không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng do người đăng, phát chịu trách nhiệm.”

Như vậy có hai hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp là tổ chức trong phạm vi nội bộ của cơ quan và tổ chức và tổ chức cuộc thi mở rộng ngoài phạm vi đó. Đối với mỗi loại hình thức đều có các quy định tổ chức khác nhau.

Điều kiện tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức

– Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

– Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ thực hiện tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được quy định như sau:

+ Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP);

+ Đề án tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP).

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi;

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

Lưu ý:

+ Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị;

+ Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận và chính quyền địa phương nơi tổ chức cuộc thi ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook