Điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động in năm 2022

giấy phép hoạt động in

Tôi mới xây nhà mặt đường và có một gian đằng trước cửa để trống. Tôi có dự định sẽ mở một cửa hàng in ấn, photocopy tại đó để kiếm thêm thu nhập. Vậy tôi có cần phải làm thủ tục để cấp giấy phép hoạt động không? Mong Luật Nam Sơn tư vấn!

giấy phép hoạt động in

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2014 Quy định về hoạt động in;

– Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

– Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

Điều kiện hoạt động cơ sở in

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Về trang thiết bị:

Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in. Cơ sở in thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in, gia công sau in phải có thiết bị tương ứng với từng công đoạn:

– Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

– Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;

– Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

2. Về mặt bằng:

Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.

3. Về chủ sở hữu:

Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép:

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

– Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan.

Thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động của cơ sở in được nêu tại mục 2 thì bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động in năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook