Điều kiện thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Điều kiện thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Khoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực nhiều rủi ro, do đó, khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện về thành lập doanh nghiệp, điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì doanh nghiệp cũng phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể khác.

Thay đổi nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Thay đổi nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm là một trong các nội dung được chấp thuận để thay đổi. Theo đó, thay đổi nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bao gồm:

– Mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

– Thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Để mở rộng nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động công ty bảo hiểm phải đáp ứng nhiều điều kiện để đảm bảo doanh nghiệp có thể hoạt động theo nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động sau nội dung. Phạm vi và thời hạn hoạt động của các công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, nếu khối lượng, phạm vi và thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bị giảm sút thì doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ phải giảm năng lực hoạt động để đáp ứng mức độ hoạt động, khối lượng và thời gian hạn chế. hoạt động của các công ty bảo hiểm.

Do đó, điều kiện tiên quyết để thu hẹp tính chất, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty bảo hiểm cũng thấp hơn điều kiện mở rộng tính chất, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty bảo hiểm.

Điều kiện thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, các điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm:

– Không vi phạm các nghĩa vụ hiện có đối với Nhà nước: Doanh nghiệp kinh doanh (trong trường hợp này đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm và trung gian bảo hiểm) phải luôn  thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. quản trị công ty, quản trị nhân sự, v.v., do cơ quan chính phủ có liên quan quản lý).

Những thay đổi về nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức trung gian bảo hiểm không được ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước (khi thay đổi tính chất, phạm vi và thời hạn công việc).

– Không gây thiệt hại đến các nghĩa vụ hiện tại, quyền lợi đối với các bên mua bảo hiểm và các đối tượng có liên quan: Ngoài các nghĩa vụ đối với Nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm còn có nghĩa vụ đối với các chủ thể khác, như bên mua bảo hiểm (khách hàng chính của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm); ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ, có các khoản vay; bên nhận tái bảo hiểm cho các khoản tái bảo hiểm mà doanh nghiệp thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động là bên nhượng tái bảo hiểm (và ngược lại),…

Đối với các chủ thể này, doanh nghiệp thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động phải đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với các chủ thể này như đã thỏa thuận, giao kết thông qua hợp đồng hoặc hình thức thỏa thuận khác.

Nếu việc thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể khác, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới không được phép thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện thu hẹp nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook