Điều kiện cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2022

Điều kiện cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2022

Điều kiện cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2022

Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. (Khoản 21 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP). Trang thông tin điện tử sẽ bao gồm các loại như sau: Trang thông tin điện tử tổng hợp, Trang thông tin điện tử nội bộ, Trang thông tin điện tử cá nhân, Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành.

Trong đó, theo định nghĩa tại Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Điều kiện để được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Những điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP như sau:

Điều kiện về tư cách pháp lý

Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện về nhân sự

– Đối với nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin cần đáp ứng:

+ Ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên. Đối với người nước ngoài phải có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

+ Người đứng đầu doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội

+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết. Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin

+ Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

– Đối với nhân sự bộ phận kỹ thuật: Có tối thiểu 1 nhân sự đáp ứng quy định về kỹ năng quản trị mạng trang thông tin điện tử  và kỹ năng an toàn, bảo mật thông tin tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

Điều kiện về đăng ký tên miền

– Tên miền của doanh nghiệp, tổ chức không phải là cơ quan báo chí không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức doanh nghiệp không được sử dụng chung một tên miền

– Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của tổ chức, doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất 1 tên miền “.VN” và phải lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP tại Việt Nam.

– Tên miền “.vn” của tổ chức, phải còn ít nhất 6 tháng thời hạn sử dụng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên internet.

– Doanh nghiệp sử dụng tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Điều kiện về kỹ thuật

Hệ thống thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

– Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

– Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

– Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

– Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định.

– Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

– Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

– Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP) chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook