Điều kiện thành lập nhà xuất bản năm 2023

Điều kiện thành lập nhà xuất bản năm 2023

Điều kiện thành lập nhà xuất bản năm 2023

Điều kiện thành lập nhà xuất bản năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Điều kiện thành lập nhà xuất bản năm 2023

Xuất bản là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Xuất bản 2012, xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Cụ thể hai phương thức xuất bản bao gồm:

– In là việc sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu.

– Phát hành là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng.

(Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Luật Xuất bản 2012)

 Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản 2012 như sau:

(1) Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

(2) Có người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Luật Xuất bản 2012 để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập và có ít nhất năm biên tập viên cơ hữu. Cụ thể các tiêu chuẩn đó như sau:

–  Tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản:

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có trình độ đại học trở lên;

+ Có ít nhất 03 năm là một trong các công việc biên tập, quản lý xuất bản hoặc báo chí, quản lý tại cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

– Tiêu chuẩn đối với tổng biên tập nhà xuất bản:

+ Có chứng chỉ hành nghề biên tập theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT.

 Đối tượng thành lập nhà xuất bản

Cụ thể tại Điều 12 Luật Xuất bản 2012, cơ quan, tổ chức sau đây được thành lập nhà xuất bản, bao gồm:

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương và cấp tỉnh;

– Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và tài liệu khoa học, học thuật.

Trong đó, nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo 02 loại hình:

– Đơn vị sự nghiệp công lập

– Doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện do Nhà nước là chủ sở hữu.

 Hồ sơ cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Nhà xuất bản tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT.

– Đề án thành lập nhà xuất bản và giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện quy định tại mục 2.2

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, cơ quan chủ quản ra quyết định thành lập nhà xuất bản và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để nhà xuất bản hoạt động.

Nhà xuất bản được hoạt động phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép thành lập.

(Khoản 1, 2, 3 Điều 14 Luật Xuất bản 2012)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện thành lập nhà xuất bản năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook