Quy định về điều kiện thành lập ngân hàng thương mại năm 2022

Điều kiện thành lập ngân hàng thương mại

Quy định về điều kiện thành lập ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là gì? Điều kiện để thành lập ngân hàng thương mại như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ quy định về điều kiện thành lập ngân hàng thương mại.

Điều kiện thành lập ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là gì?

Theo khoản 3 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Điều kiện thành lập ngân hàng thương mại

  • vốn điều lệ: Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật tại thời điểm thành lập; vốn điều lệ được góp bằng đồng Việt Nam; nguồn vốn góp thành lập ngân hàng phải tuân thủ những điều kiện cụ thể.
  • Cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng: Cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đó là: Phải có tối thiểu 100 cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng, trong đó có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập là tổ chức có tư cách pháp nhân; các cổ đông phải có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng; cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân hoặc tổ chức đó chỉ được tham gia góp vốn thành lập 1 ngân hàng, không được tham gia góp vốn thành lập ngân hàng nếu cá nhân hoặc cá nhân đó cùng với người có liên quan đang sở hữu mức cổ phần trọng yếu của một ngân hàng, tổ chức hoặc tổ chức đó cùng với người có liên quan đang sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một ngân hàng; cổ đông là tổ chức phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định như thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm, kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề năm đề nghị thành lập ngân hàng.
  • Cổ động sáng lập: Thông tư cũng quy định điều kiện bắt buộc đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, là tổ chức. Trong đó các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng, đồng thời các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập.
  • Điều lệ: Một trong những điều kiện để được xem xem cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần là phải có điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
  •  Đề án thành lập ngân hàng: Đề án thành lập ngân hàng phải bao gồm các nội dung cơ bản và được quy định cụ thể tại Thông tư.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về điều kiện thành lập ngân hàng thương mại.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook