Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Công chứng là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần thỏa mãn:

– Các điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Các điều kiện về thành lập doanh nghiệp

– Các điều kiện cụ thể để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, theo Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, bao gồm:

Đối với tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không có điều kiện riêng để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mà chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đối với tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ngoài phải thỏa mãn các điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì còn phải thỏa mãn 03 điều kiện:

Là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

Thứ nhất, tổ chức nước ngoài đầu tư thành lập công ty môi giới bảo hiểm phải là công ty môi giới nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia nơi công ty đăng ký  và nơi đặt trụ sở chính.

Thứ hai, công ty môi giới bảo hiểm này phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động  môi giới bảo hiểm tại Việt Nam (được cơ quan có thẩm quyền của nước hoạt động công ty cho phép), di chuyển, thành lập trụ sở chính. Việc cho phép này phải được thể hiện bằng văn bản quy phạm pháp luật, nếu không  chứng minh được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động  môi giới bảo hiểm tại Việt Nam thì công ty không được thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.

Doanh nghiệp nước ngoài tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp có ít nhất 07 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm  có thể đảm bảo hoạt động của nhà môi giới bảo hiểm một cách có định hướng và phát triển hoạt động của công ty bảo hiểm mới một cách phù hợp để tránh rủi ro phát sinh do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm các hoạt động  Hiện nay, điều kiện này đã được cắt giảm so với quy định trước đây với số năm kinh nghiệm (từ 10 năm xuống còn 07 năm) để mở rộng cơ hội cho các công ty nước ngoài thành lập công ty môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.

Không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đây là điều kiện về chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thời gian dài, tránh tình trạng lập doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện các hành vi vi phạm pháp pháp luật tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook