Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế rủi ro, do đó, khi thành lập công ty bảo hiểm, ngoài việc  cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì còn phải đáp ứng các điều kiện thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm. , công ty cũng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt khác.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải là tổ chức

Yêu cầu đầu tiên để thành lập công ty bảo hiểm (ngoài các yêu cầu chung về thành lập và xin giấy phép hoạt động công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc công ty trung gian bảo hiểm) là các cổ đông có liên quan phải đầu tư vào việc thành lập công ty bảo hiểm Với các tổ chức trách nhiệm hữu hạn, chứ không phải là cá nhân, mức độ rủi ro cao hơn và trách nhiệm lớn hơn trong loại hình kinh doanh này là do số vốn đóng góp vào công ty bảo hiểm lớn hơn, với các cá nhân chịu trách nhiệm toàn bộ số vốn góp của công ty không thể

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

.b. Đối với tổ chức nước ngoài

 Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Theo đó, có 02 trường hợp doanh nghiệp nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm tại Việt Nam:

– Tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm thì phải là một doanh nghiệp bảo hiểm đã hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm dự kiến (một trong bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự) dưới sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

– Công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, trên thực tế là doanh nghiệp nước ngoài thực hiện đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thông qua công ty con thực hiện chức năng đầu tư.

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Số tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép là mức đủ để xác định khả năng ổn định tài chính của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm mới được thành lập có nguồn vốn ổn định để hoạt động lâu dài.

Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam

07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến ​​(lĩnh vực bảo hiểm dự kiến ​​bao gồm bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm) giúp tổ chức  định hướng và phát triển hoạt động  bảo hiểm mới một cách chính xác, tránh  rủi ro phát sinh do thiếu kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm.

Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đây là điều kiện về chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thời gian dài, tránh tình trạng lập doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện các hành vi vi phạm pháp pháp luật.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Đối với tổ chức Việt Nam

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, tổ chức Việt Nam chỉ cần thỏa mãn điều kiện duy nhất: Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Tức tương đương với điều kiện về tổng tài sản của doanh nghiệp nước ngoài (nhưng đối với doanh nghiệp nước ngoài phải đáp ứng tổng số tài sản tối thiểu 2.000 USD), nhằm đảm bảo doanh nghiệp này có đủ khả năng tài chính để duy trì hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm mới được thành lập.

Điều kiện thành lập công ty cổ phẩn bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, chỉ có một điều kiện duy nhất để thành lập công ty cổ phần bảo hiểm: Có tối thiểu 02 cổ đông là tổ chức đáp ứng các điều kiện đối với tổ chức nước ngoài hoặc đối với tổ chức Việt Nam tương tự như tổ chức góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm. Theo đó:

– Không phải tất cả các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm đều phải thỏa mãn các điều kiện là tổ chức, có đủ tổng tài sản, số năm kinh nghiệm, số năm không vi phạm pháp luật,… để được tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm mà chỉ cần tối thiểu hai trong số các thành viên tham gia góp vốn thỏa mãn các điều kiện này.

– Các điều kiện này bao gồm:

+ Đối với tổ chức nước ngoài: Điểm a và Điểm b phần 2.1.

+ Đối với tổ chức Việt Nam: Điểm a và Điểm c phần 2.1.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook