Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

 

Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Doanh nghiệp phải đảm bảo nhân viên nghiệp vụ đối với từng nội dung đưa người lao động Việt Nam đi làm việc:

– Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài.

– Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động.

– Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

– Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước

Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Điều kiện đối với nhân viên nghiệp vụ

Quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Số lượng nhân viên, trình độ của nhân viên nghiệp vụ

– Số lượng: Đối với mỗi nội dung trên, công ty phải có ít nhất 01 cán bộ chuyên môn để thực hiện các hoạt động theo  từng nội dung. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có ít nhất 08 nhân viên chuyên nghiệp.

– Trình độ học vấn của nhân viên nghiệp vụ đáp ứng một trong hai trường hợp sau:

+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên không thuộc nhóm ngành đào tạo tại điểm a khoản này và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Nhân viên nghiệp vụ tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc các ngành đào tạo trong lĩnh vực pháp luật, nhân văn, dịch vụ xã hội, khoa học xã hội và hành vi hoặc kinh doanh và quản lý;

Quan hệ pháp luật của nhân viên nghiệp vụ với doanh nghiệp

Quan hệ pháp luật của nhân viên chuyên môn với công ty phải là quan hệ lao động, tức là giữa công ty và nhân viên chuyên môn phải  giao kết hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, nhân viên nghiệp vụ được hưởng các điều kiện cơ bản của người lao động như tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ các trường hợp không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhân viên nghiệp vụ tại chi nhánh

Chi nhánh được doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phải có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ chịu trách nhiệm đối với mỗi nội dung thuộc phạm vi hoạt động của chi nhánh đó.

Các nhân viên nghiệp vụ này vẫn phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ như đối với nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook