Điều kiện phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam

Điều kiện phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam

Việt Nam hiện đang là một trong những thị trường phát hành và tiêu thụ game online nhiều nhất trong khu vực. Vậy điều kiện phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam như thế nào?

Điều kiện phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam

Game online là gì? Phân loại game online tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.

Do đó, có thể hiểu game online là trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng Internet được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ phát hành,

Hiện nay, game online phát hành tại Việt Nam được phân thành 04 loại chính. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định như sau:

–  Phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

+ Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

+ Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

+ Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

+ Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

– Phân loại theo độ tuổi của người chơi phù hợp với nội dung và kịch bản trò chơi, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về phân loại trò chơi theo độ tuổi người chơi.

Điều kiện phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam

Để game online nước ngoài phát hành tại Việt Nam, trước hết cá nhân và tổ chức phải được phép cung cấp dịch dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đó.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và quy định về đầu tư nước ngoài.

Căn cứ vào từng loại game online cụ thể mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử sẽ có những điều kiện khác nhau.

Đối với game online G1, theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định thì doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Bên cạnh đó, theo khoản 21 Điều 1 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 như sau:

– Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

+ Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP; không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc,

Xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

+ Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Nghị định 72/2013/NĐ-CP;

– Có biện pháp quản lý thông tin tài Khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:

+ Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;

+ Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp;

+ Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.”

Như vậy, để có thể phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam, ngoài việc cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép phát hành game online mà còn phải đáp ứng đầy đủ các nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 theo quy định hiện hành.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện phát hành game online nước ngoài G1 tại Việt Nam Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook