Điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật năm 2022

điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật

Điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào ? Cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật

Khi nào một người được xem là người khuyết tật ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về khái niệm người khuyết tật cụ thể như sau:

“Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.”

Theo đó, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật

Điều 5 Luật Người khuyết tật 2010 quy định những chính sách của Nhà nước dành cho những đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật như sau:

 • Hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật.
 • Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật.
 • Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi.
 • Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.
 • Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật.
 • Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật.
 • Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật hoạt động.
 • Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật.
 • Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật

Căn cứ Điều 44 Luật khuyết tật năm 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau:

 • Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:
  • Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;
  • Người khuyết tật nặng.
 • Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:
  • Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;
  • Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;
  • Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
 • Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật.
 • Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định.”

Theo quy định trên thì điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật là phải thuộc đối tượng người bị khuyết tật nặng hoặc người bị khuyết tật đặc biệt nặng

 • Khuyết tật nặng: là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

 • Khuyết tật đặc biệt nặng: là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Điều kiện hưởng trợ cấp người khuyết tật năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook