Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng năm 2022

Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng

Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng năm 2022

Tín dụng tiêu dùng là gì? Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng

Thế nào là tín dụng tiêu dùng?

Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định về khái niệm tín dụng tiêu dùng như sau:

Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều luật này cũng quy định:

Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo quy định của Nghị định này.

Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng đối với công ty tài chính tín dụng tiêu dùng

a) Các điều kiện quy định tại Điều 9 và/hoặc Điều 12 Nghị định này;

Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 39/2014/NĐ-CP. Điều kiện cụ thể bao gồm:

Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Công ty tài chính được phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2014/NĐ-CP.

Đối với công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 39/2014/NĐ-CP và các điều kiện sau:

Các điều kiện quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 2 Điều 11 Nghị định 39/2014/NĐ-CP. Điều kiện cụ thể như sau:

Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động;

Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước;

Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước.

Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động;

b) Dư nợ tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

Các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng

Căn cứ theo khoản 4 Điều 15 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được thực hiện các hoạt động sau:

Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được thực hiện các hoạt động quy định tại Điểm a, e Khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng, Điều 6, 7, 8, 9, 12 và Điều 14 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này, trừ các hoạt động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2 Điều này.

Như vậy, các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng bao gồm:

Nhận tiền gửi của tổ chức;

Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác.

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức

Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài

Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn

Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng

Phát hành thẻ tín dụng

(Theo Điểm a, e Khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và Điều 6, 7, 8, 9, 12 và Điều 14 Nghị định 39/2014/NĐ-CP)

Tuy nhiên, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng sẽ không được thực hiện các hoạt động sau:

Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, mua bán trái phiếu doanh nghiệp;

Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh;

Ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng khác thực hiện cấp tín dụng.

(Theo Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 15 Nghị định 39/2014/NĐ-CP)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook