Quy định về điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự năm 2023

điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự năm 2023

Quy định về điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự năm 2023

điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự năm 2023

Tàu quan sự là gì?

Tàu quân sự là  tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang của một quốc gia và mang dấu hiệu bên ngoài thể hiện rõ quốc tịch của quốc gia đó, do một sĩ quan hải quân phục vụ quốc gia đó chỉ huy, người chỉ huy này có tên trong danh sách sĩ quan hay trong một tài liệu tương đương; được điều hành bởi thuỷ thủ đoàn hoạt động theo các điều lệnh kỷ luật quân sự.

Điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự năm 2023

Điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự được quy định tại Điều 16 Thông tư 32/2017/TT-BQP quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, theo đó:

1. Tàu thuyền quân sự trước khi đi hoạt động phải có

a) Lệnh của cấp có thẩm quyền; kế hoạch hoạt động đã được phê chuẩn;

b) Đủ tài liệu, sổ sách đăng ký, hồ sơ giấy tờ theo quy định;

c) Tình trạng kỹ thuật tốt và được bảo đảm hậu cần theo quy định;

d) Cán bộ chiến sỹ, nhân viên trên tàu có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu sử dụng tàu thuyền quân sự.

2. Các đối tượng được đi trên tàu thuyền quân sự không thuộc biên chế, khi hoạt động phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền bằng văn bản và được phổ biến, quán triệt các quy định bảo đảm an toàn và các quy định có liên quan của tàu.

3. Tàu thuyền quân sự phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tàu biển, quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Phạm vi hoạt động của tàu quân sự

Phạm vi hoạt động của tàu thuyền quân sự được quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 32/2017/TT-BQP quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, theo đó, bao gồm:

Trong nội thủy

Tàu thuyền quân sự hoạt động trong vùng nội thủy phải chấp hành theo quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014.

Trong vùng biển Việt Nam

Tàu thuyền quân sự khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, phải chấp hành Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật biển Việt Nam năm 2012 và pháp luật hàng hải của Việt Nam.

Trong vùng biển quốc tế

Tàu thuyền quân sự khi hoạt động trong vùng biển quốc tế thực hiện theo quy định Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong vùng biển nước ngoài (đã được Việt Nam thừa nhận)

Khi hoạt động trong vùng biển nước ngoài, tàu thuyền thuộc Bộ Quốc phòng quản lý phải được sự đồng ý của Bộ Tổng Tham mưu, phải chấp hành Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các Điều ước quốc tế mà nước sở tại là thành viên, pháp luật nước sở tại và đồng thời phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động của tàu thuyền quân sự năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook