Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản năm 2022

Tiêu chuẩn, chế độ của hòa giải viên lao động năm 2022

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản năm 2022

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản năm 2022

Đối tượng áp dụng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Đối tượng áp dụng điều kiện  đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các công ty này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời phải có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  (nghĩa là đáp ứng các điều kiện chung để được cấp giấy phép hoạt động của dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Tuy nhiên, sau khi công ty được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì trong quá trình hoạt động công ty phải tiếp tục đáp ứng các điều kiện thị trường để hoạt động.

Ví dụ: Các công ty ký hợp đồng sử dụng lao động Việt Nam tại Nhật Bản phải đáp ứng các điều kiện bổ sung đối với thị trường Nhật Bản.

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản năm 2022

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Theo Điều 15 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm:

Điều kiện về số lượng và trình độ nhân viên nghiệp vụ

Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện nội dung hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động quản lý người lao động có năng lực tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương và ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản;

– Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ngoài nước có năng lực tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương;

– Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động giáo dục định hướng có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo đó, đội ngũ nhân viên nghiệp vụ của công ty phải có ít nhất 03 người  sử dụng được tiếng Nhật ở trình độ cao (N2 là trình độ  tiếng Nhật cao thứ hai trong bảng xếp hạng năng lực tiếng Nhật, do đó đảm bảo trình độ giao tiếp cao và đọc hiểu) để  hướng dẫn người lao động trong các lĩnh vực chuyên môn nhất định.

Các nhân viên chuyên nghiệp  này cũng phải chịu trách nhiệm trước công ty về các nhân viên trong chuyên môn của họ (nghiên cứu thị trường, quản lý nhân sự, đào tạo định hướng).

Điều kiện về tiêu chuẩn theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản

Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, về tài chính,… được thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản nên có sự thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc vào tình hình của kinh tế – chính trị – xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về các Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook