Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện, hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện, hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán. Vậy pháp luật định nghĩa thế nào là chứng chỉ quỹ và để chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng thì cần những điều kiện, hồ sơ gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về chứng chỉ quỹ qua bài viết dưới đây.

Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện, hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là gì?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng.

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Khoản 5 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định các điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng như sau:

– Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng;

– Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019;

– Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát theo quy định của Luật Chứng khoán 2019;

– Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

– Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

– Bản cáo bạch bao gồm các nội dung sau đây:

+ Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;

+ Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

+ Bản cáo bạch phải có chữ ký của những người sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có). Trường hợp ký thay phải có văn bản ủy quyền.

– Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

– Hợp đồng nguyên tắc về việc giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối; hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Quy trình chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Quy trình chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng được thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBCKNN. 

Bước 2: Bộ phận một cửa của UBCKNN thực hiện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra danh mục. Trong trường hợp danh mục hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: UBCKNN tiến hành thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của nội dung hồ sơ. Nếu nội dung chưa đầy đủ và rõ ràng, UBCKNN có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ tiến hành bổ sung/giải trình.

Bước 4: UBCKNN thông báo kết quả

– UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN sẽ gửi công văn từ chối, trong đó nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện, hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook