Điều kiện hành nghề thú y? Luật Thú y 2015

Điều kiện hành nghề thú y

Điều kiện hành nghề thú y? Luật Thú y 2015

Điều kiện hành nghề thú y là gì? Trình tự và thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Điều kiện hành nghề thú y

Quy định về các loại hình hành nghề thú y

Căn cứ tại Điều 107 Luật Thú y 2015 quy định về các loại hình hành nghề thú y như sau:

Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật.

Buôn bán thuốc thú y.

Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

Điều kiện hành nghề thú y

Đối với cá nhân:

a) Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

b) Có đạo đức nghề nghiệp;

c) Có đủ sức khỏe hành nghề.

Đối với tổ chức:

a) Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

(Điều 108 Luật Thú y 2015)

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y

Căn cứ theo Điều 113 Luật Thú y 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề như sau:

Tổ chức, cá nhân hành nghề có quyền sau đây:

a) Được hành nghề theo nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề thú y;

b) Được đào tạo, tập huấn nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ thú y;

c) Được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích khi tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương.

Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật có liên quan trong hành nghề; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong hành nghề thú y;

b) Cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; tuân thủ và tham gia các hoạt động về thú y khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự và thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề bao gồm:

Đơn đăng ký;

Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

Giấy chứng nhận sức khỏe;

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 107 Luật Thú y 2015 còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề

Cá nhân có nhu cầu được cấp Chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Thú y 2015;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 107 Luật Thú y 2015.

Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại khoản 4 Điều 107 Luật Thú y 2015.

Không cấp Chứng chỉ hành nghề thú y trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 111 Luật Thú y 2015 trường hợp nào không cấp Chứng chỉ hành nghề như sau:

Cá nhân không được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y trong trường hợp sau đây:

Không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp;

Đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của toà án;

Đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề thú y

Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

b) Phát hiện giấy tờ giả, thông tin không trung thực trong hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y;

c) Có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật này thu hồi Chứng chỉ hành nghề thú y.

(Điều 112 Luật Thú y 2015)

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề thú y Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook