Quy định pháp luật về điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Quy định pháp luật về điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Khám bệnh, chữa bệnh là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khám bệnh, chữa bệnh là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. Cụ thể, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định về khái niệm khám bệnh, chữa bệnh như sau:
– Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.
– Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh

Tại khoản 1 Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam như sau:

Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh

1. Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực;

b) Đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này;

c) Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 21 của Luật này;

d) Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

đ) Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

Theo đó, để được khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện 05 điều kiện:

– Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực

– Đã đăng ký hành nghề, trừ một số trường hợp người hành nghề được khám bệnh chữa bệnh mà không phải đăng ký hành nghề.

– Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh chữa bệnh

– Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định

– Không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp khám bệnh chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện về giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, sử dụng ngôn ngữ

Tại khoản 2 Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định về những trường hợp cá nhân vẫn được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện về giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, sử dụng ngôn ngữ như sau:

Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh

2. Cá nhân được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau đây:

a) Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, người đang trong thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề, người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề;

b) Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

c) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 115 của Luật này;

d) Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, cá nhân được khám bệnh chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện về giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, sử dụng ngôn ngữ trong những trường hợp sau:

– Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe,

– Người đang trong thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề,

– Người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề;

– Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Và một số trường hợp khác theo quy định.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook