Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là hợp đồng được giao kết giữa hai chủ thể là:

– Cá nhân, tổ chức được ủy quyền chăm sóc người cao tuổi: Là các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện chăm sóc người cao tuổi, được người cao tuổi đồng ý cho chăm sóc, và thực hiện các nghĩa vụ chăm sóc người cao tuổi theo hợp đồng cung ứng dịch vụ.

– Người ủy nhiệm: Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi nhưng do hoàn cảnh, điều kiện không phù hợp để trực tiếp chăm sóc người cao tuổi nên cần chủ thể khác hỗ trợ trực tiếp chăm sóc, thực hiện thay nghĩa vụ phụng dưỡng đối với người cao tuổi.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ được giao kết nhằm thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng của các cá nhân là người thân trong gia đình của người cao tuổi. Chủ thể được ủy quyền chăm sóc người cao tuổi được phép thu lợi nhuận từ hoạt động thực hiện hợp đồng này.

Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Điều kiện đối với cá nhân cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, cá nhân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi phải đảm bảo đầy đủ 03 điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Đủ 18 tuổi và có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi (không bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự,…).

Việc chăm sóc người cao tuổi đòi hỏi những cá nhân chăm sóc phải có khả năng tự chăm sóc và thực hiện các hoạt động cơ bản trong cuộc sống, thì mới có thể có khả năng chăm sóc cho người khác, cụ thể ở đây là người cao tuổi, vì vậy, đầu tiên những người thực hiện công việc này phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích: Người cao tuổi là nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội, nhiều người cao tuổi phụ thuộc vào việc chăm sóc, phụng dưỡng của gia đình và các tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

Nếu các cá nhân trực tiếp chăm sóc cho người cao tuổi không có phẩm chất đạo đức tốt, người này có thể lợi dụng việc chăm sóc người cao tuổi để trục lợi bất hợp pháp hoặc ngược đãi, bỏ bê nghĩa vụ chăm sóc người cao tuổi.

– Có sức khỏe và kỹ năng để chăm sóc người cao tuổi: Những người chăm sóc cho người cao tuổi phải có đủ sức khỏe để thực hiện công việc này toàn thời gian, đồng thời phải có đủ các kỹ năng cần thiết cho việc chăm sóc người cao tuổi thông qua đào tạo kỹ năng điều dưỡng.

Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Điều kiện đối với tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải đáp ứng một trong hai nhóm điều kiện sau để được cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi:

Điều kiện thành lập và hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội

– Thuộc một trong các loại hình cơ sở bảo trợ xã hội được pháp luật quy định, bao gồm:

+ Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi

+ Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

+ Cơ sở bảo trợ xã hội trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

+ Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật

+ Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội

+ Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật

Trong đó, các cơ sở bảo trợ xã hội có đủ điều kiện chăm sóc người cao tuổi là cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật (đối với người cao tuổi là người khuyết tật); cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí (đối với người cao tuổi là người tâm thần, người rối nhiễu trí);…

Đối với loại hình cơ sở bảo trợ nào thì tên phải gắn liền với loại hình cơ sở bảo trợ đó (ví dụ: Cơ sở bảo trợ chăm sóc người cao tuổi An Lành).

– Có hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Kết quả, nếu đáp ứng đủ 02 điều kiện trên, cơ sở bảo trợ xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp (được cấp Giấy đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội).

Điều kiện hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi khi đủ các điều kiện:

– Được thành lập hợp pháp theo quy định

– Cá nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người cao tuổi đáp ứng các điều kiện của một cá nhân được ủy quyền chăm sóc người cao tuổi

– Người đứng đầu cơ sở phải đáp ứng các điều kiện của một cá nhân được ủy quyền chăm sóc người cao tuổi

– Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải đảm bảo các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook