Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển đổi văn phòng đại diện

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

Có hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ này bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Tài chính quy định

– Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong 03 năm gần nhất (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động chưa được 03 năm thì báo cáo tình hình hoạt động từ khi bắt đầu hoạt động)

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

– Báo cáo trách nhiệm, các vấn đề phát sinh và phương án xử lý khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đề nghị được nộp lên Bộ Tài chính, thành phần thể hiện nguyện vọng chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và các nguyên nhân khách quan về tài chính. Vì vậy, không có hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thì không thể chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được.

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện không gây thiệt hại đến các nghĩa vụ hiện tại đối với Nhà nước, quyền lợi của bên mua bảo hiểm và các đối tượng khác có liên quan

Vì vậy, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đảm bảo các nghĩa vụ của đến văn phòng đại diện, chi nhánh này được hoàn thành trước thời điểm chấm dứt hoạt động, bao gồm nghĩa vụ đối với Nhà nước, nghĩa vụ với bên mua bảo hiểm, bên doanh nghiệp bảo hiểm khác có liên quan, đối với tổ chức tài chính, ngân hàng liên quan trong các giao dịch,… nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể này khi chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Do đó, các quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook