Quy định về điều kiện để tàu thuyền rời cảng năm 2023

điều kiện để tàu thuyền rời cảng năm 2023.j[g

Quy định về điều kiện để tàu thuyền rời cảng năm 2023

Tàu thuyền muốn rời cảng biển cần đáp ứng các điều kiện nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

điều kiện để tàu thuyền rời cảng năm 2023.j[g

Trường hợp tàu thuyền không được rời cảng biển

Tại khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định về tàu thuyền không được rời cảng biển trong các trường hợp sau đây:

– Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hàng hải Việt Nam;

– Mớn nước thực tế cao hơn giới hạn mớn nước cho phép hoặc tàu nghiêng hơn 06 độ trong trạng thái nổi tự do hoặc vỏ tàu không kín nước;

– Tàu thuyền chở hàng rời, ngũ cốc hoặc hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm, hàng xếp trên boong mà chưa có đủ biện pháp phòng hộ cần thiết, phù hợp với nguyên tắc vận chuyển những loại hàng đó;

– Tàu thuyền chưa được sửa chữa, bổ sung các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của Cảng vụ hàng hải, thanh tra hàng hải hoặc yêu cầu, đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác theo quy định.

Điều kiện tàu thuyền rời cảng biển

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 71 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện tàu thuyền rời cảng biển như sau:

– Tàu thuyền chỉ được phép rời cảng biển khi bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định và sau khi đã hoàn thành thủ tục quy định tại Nghị định này, được Giám đốc Cảng vụ hàng hải cấp Giấy phép rời cảng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

– Trường hợp tàu thuyền vào cảng và chỉ lưu lại cảng trong khoảng thời gian không quá 12 giờ, thuyền trưởng phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực biết để phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác có liên quan làm thủ tục cho tàu vào, rời cảng cùng một lúc.

Thông báo tàu thuyền rời cảng biển

Căn cứ khoản 2 Điều 87 Nghị định 58/2017/NĐ-CP  quy định về việc thông báo tàu biển rời cảng biển như sau:

Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu biển rời cảng, người làm thủ tục phải thông báo trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin liên lạc khác cho Cảng vụ hàng hải biết nội dung Thông báo tàu rời cảng biển theo Mẫu số 57 Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP .

Thủ tục cho tàu thuyền rời cảng biển

Tại Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải làm thủ tục theo quy định sau, trừ trường hợp tàu thuyền đi qua không gây hại theo quy định của pháp luật:

– Tàu biển làm thủ tục theo quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định 58/2017/NĐ-CP .

– Phương tiện thủy nội địa làm thủ tục vào, rời cảng biển thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

– Phương tiện thủy nội địa nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng biển thực hiện thủ tục như đối với tàu biển quy định tại các Điều 87, 88, 89 và 90 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

– Tàu cá thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy sản.

– Tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 của Điều này làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP và quy định khác có liên quan của pháp luật.

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện để tàu thuyền rời cảng năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook