Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm năm 2022

công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài

Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm

Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Cá nhân, tổ chức phải đạt đủ các điều kiện nhất định để đảm bảo khả năng thực hiện các hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, mỗi cá nhân, tổ chức là đại lý bảo hiểm thì phải thỏa mãn các điều kiện nhất định để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm

Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm

Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

Theo Khoản 1 Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Đối với cá nhân, khác với tổ chức, phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mới có khả năng tham gia toàn bộ các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Để có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, các cá nhân phải thỏa mãn

– Có năng lực và khả năng điều khiển hành vi: không bị mất năng lực hành vi dân sự (bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ hành vi và bị Tòa án tuyên bố bị mất năng lực hành vi dân sự) hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (người nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản và bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi dân sự)

– Đủ 18 tuổi (tuổi trưởng thành)

Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

– Công dân Việt Nam là người mang quốc tịch Việt Nam (có thể được xác định theo nguyên tắc huyết thống, nguyên tắc lãnh thổ)

– Thường trú là công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Thường trú ở Việt Nam là sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một địa điểm thuộc lãnh thổ Việt Nam và có đăng ký thường trú tại địa phương.

Theo đó, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam, không sinh sống ở nước ngoài (ngoài vùng lãnh thổ của Việt Nam).

Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp

Trong đó, cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện về:

– Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm

– Chương trình đào tạo (bao gồm phần kiến thức chung và phần sản phẩm)

– Có đủ cơ sở vật chất để bảo hiểm cho việc đào tạo

Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm

Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp

Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp là tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Theo đó, các tổ chức này phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định của cơ quan Nhà nước để có thể hoạt động một cách hợp pháp.

Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Theo đó, nhân viên của tổ chức đại lý bảo hiểm phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Trường hợp không được trở thành đại lý bảo hiểm

Có 03 trường hợp không được trở thành đại lý bảo hiểm:

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (theo pháp luật về tố tụng hình sự)

– Người đang phải chấp hành hình phạt tù (sau khi đã bị Tòa án kết án)

– Người bị Tòa án tước quyền hành nghề do phạm phải các tội theo quy định của pháp luật dẫn đến không được ký hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook