Điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

nghỉ hưu trước tuổi

Nghỉ hưu trước tuổi là gì?

Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động nghỉ hưu khi đang ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật, tức trước tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều có thể yêu cầu nghỉ hưu trước tuổi và hưởng đủ các chế độ, mà cần phải đáp ứng các quy định của pháp luật.

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Căn cứ Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và căn cứ theo quy định về tuổi nghỉ hưu thì lộ trình nghỉ hưu sẽ được quy định như sau: Như vậy, theo lộ trình này, đến này 2022 thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 6 tháng và của nữ là 55 tuổi 8 tháng.

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì người lao động thuộc các trường hợp sau có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định:

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành;

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

– Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

– Trong 20 năm đóng bảo hiểm xã hội có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Người lao động có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì không quy định giới hạn về tuổi.

Mức lương được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm Xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm Xã hội và tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm Xã hội như sau:

– Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

– Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội sẽ được tính thêm 2%; tuy nhiên mức lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook