Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

tin báo về tội phạm

Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: Thành viên sáng lập và thành viên khác. Trong đó, các thành viên có thể là cá nhân hoặc là tổ chức, hoạt động trên cùng một lĩnh vực, ngành nghề, trên cùng một địa bàn (do tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ hoạt động trên một địa bàn nhất định).

+ Thành viên sáng lập: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện cam kết mua bảo hiểm ngay sau khi tổ chức bảo hiểm tương trợ được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

+ Các thành viên khác: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện cam kết mua bảo hiểm trong quá trình hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương trợ (trừ trường hợp của thành viên sáng lập)

Để trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, cá nhân và tổ chức phải thỏa mãn các điều kiện khác nhau.

Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ Khoản 1.1. Điều 1 Chương II Thông tư số 52/2005/TT-BTC ngày 20/06/2005 của Bộ Tài chính, thành viên sáng lập là cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thuộc các trường hợp cá nhân được trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các cá nhân sau được trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ:

– Người lao động: người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động

– Chủ hộ gia đình: người đại diện của hộ gia đình để thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ gia đình

– Chủ xe cơ giới: Chủ sở hữu xe cơ giới là chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ bao gồm xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tổ, máy kéo, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (cả xe máy điện) và các loại xe tương tự được thiết kế

– Chủ phương tiện vận chuyển đường thủy nội địa

– Chủ cơ sở sản xuất, nuôi trồng, chế biến, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp: Chủ cơ sở sử dụng lao động trong các lĩnh vực sản xuất, nông, lâm, ngư nghiệp

Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên

– Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam

– Người từ đủ 18 tuổi là người trưởng thành, đủ tuổi chịu trách nhiệm dân sự, nếu không có quyết định của Tòa án thì được mặc định suy đoán là đủ năng lực hành vi dân sự.

Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong giai đoạn chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật

Khi đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong giai đoạn chấp hành hình phạt tù thì một người bị hạn chế quyền công dân, trong đó nổi bật là quyền tự do đi lại. Đối với một chủ thể bị hạn chế quyền công dân thì không thể tham gia sáng lập vào tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Vì vậy, người đang bị Tòa án tước quyền hành nghề vi vi phạm các tội theo quy định của pháp luật hình sự thì không thể tham gia tổ chức bảo hiểm tương hỗ cho ngành nghề mà mình bị cấm hành nghề được.

Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người có đủ các điều kiện:

– Người có đủ 18 tuổi

– Có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi (khả năng nhận thức và điều khiển hành vi), thể hiện qua không bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự (bị mắc các bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức được) và không bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự (nghiện ma túy, chất kích thích dẫn đến phá tán tài sản),

không bị tuyên có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi (không đủ khả năng nhận thức và làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự).

Do đó, người đủ 18 tuổi được suy đoán là có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nếu không có các quyết định của Tòa án tuyên người này bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Có cam kết bằng văn bản việc mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ ngay sau khi tổ chức này được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Căn cứ thể hiện các thành viên có tham gia vào tổ chức bảo hiểm tương hỗ là cam kết bằng văn bản việc mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (do thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm). Đối với thành viên sáng lập, thời điểm có cam kết này là ngay sau khi tổ chức này được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, tức ngay khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập.

Suy ra thành viên sáng lập là những thành viên đầu tiên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, giúp tổ chức bảo hiểm tương hỗ đảm bảo đủ số lượng thành viên (tối thiểu 10 thành viên) để được thành lập.

Hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề và có cùng loại rủi ro gắn liền hay xuất phát từ lĩnh vực, ngành nghề đó

Các thành viên trong tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải hoạt động trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề. Vì vậy, tất cả các thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải có cùng ngành nghề, hoạt động trên cùng một lĩnh vực, thậm chí trên cùng một địa bàn (trong một tỉnh hoặc một số tỉnh,…).

Khi tham gia hoạt động trên cùng một lĩnh vực, khả năng gặp phải cùng một loại rủi ro rất cao, tuy nhiên cũng có trường hợp dù các chủ thể cùng hoạt động trong một lĩnh vực, ngành nghề nhưng không có cùng loại rủi ro gắn liền hay xuất phát từ lĩnh vực, ngành nghề đó.

Trong trường hợp này các chủ thể này không thể cùng trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Có nhu cầu bảo hiểm, có quyền lợi có thể được bảo hiểm cho những rủi ro gắn liền hay xuất phát từ lĩnh vực, ngành nghề của các thành viên sáng lập

Mục đích thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ là giúp các thành viên hỗ trợ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên, theo đó, tất cả các thành viên sáng lập đều phải có nhu cầu bảo hiểm cho rủi ro trong ngành nghề, lĩnh vực của mình thì mới có thể tương trợ cho nhau trong việc bảo hiểm rủi ro.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook