Điều kiện đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Điều kiện đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng

Điều kiện đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng

Điều kiện đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị 

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. (Theo Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019).

– Bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư (tức phí đóng bảo hiểm được sử dụng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết và lợi nhuận thu được từ quỹ liên kết ảnh hưởng đến số tiền mà bên mua bảo hiểm nhận được khi doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ).

Trong đó bên mua bảo hiểm có các lợi thế ưu việt liên quan đến việc lựa chọn quỹ liên kết đơn vị để đầu tư cũng như được hưởng những quyền lợi vượt trội và rủi ro tương ứng.

– Bảo hiểm liên kết chung là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, mà bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị thực tế là đại lý bảo hiểm bán một loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Do tính chất liên kết đầu tư nên cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định thì đại lý bảo hiểm mới được bán sản phẩm bảo hiểm này.

Điều kiện đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mà mình đang làm đại lý.

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý nhưng không hoạt động đại lý trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới trước khi hoạt động đại lý. Không hoạt động đại lý là việc cá nhân không ký hợp đồng làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc không làm việc trong tổ chức là đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Đại lý bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

b) Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

c) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;

d) Xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức.

Điều kiện đối với đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung

Theo Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 01 điều kiện duy nhất mà đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị phải đáp ứng để được bán bảo hiểm liên kết đơn vị, bán bảo hiểm liên kết chung:

– Đối với đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Theo đó, đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị phải được đào tạo bởi chính doanh nghiệp bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập các quỹ bảo hiểm đơn vị và có các hoạt động quản lý, sử dụng khác nhau đối với các đơn vị liên kết này.

Sau khi hoàn thành khóa học từ doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm phải nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học để chứng minh việc đã tham gia và được đào tạo theo đúng khóa học này.

– Đối với đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết chung: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết chung không được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo, thay vào đó được đào tạo tại cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm (hợp pháp) và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, do các kiến thức về bảo hiểm liên kết chung là đồng nhất, không có sự khác biệt.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook