Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm là chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo pháp luật của nước ngoài.

– Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin cho bên mua bảo hiểm về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện chung để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 6 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, các điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ bao gồm các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn:

Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vốn phải cung cấp vốn bằng tiền, không được sử dụng vốn vay, vốn  đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để đầu tư vốn

Hoạt động đầu tư vốn để thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài,  bảo hiểm các công ty. chỉ có thể mang lại vốn bằng tiền mặt chứ không phải bất kỳ  tài sản nào khác. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vốn ban đầu vào doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp  bảo hiểm thành lập tại Việt Nam  phải bằng đồng Việt Nam (Đồng Việt Nam) hoặc đồng tiền tự do chuyển đổi.

Ngoài ra, công ty không được phép sử dụng vốn vay (vốn vay  để đầu tư của các tổ chức khác và tư nhân) hoặc vốn quỹ đầu tư (vốn thu được từ các hoạt động nhân danh nhà đầu tư) để đầu tư vào các dự án. Do đó, không thể thành lập công ty bảo hiểm hoặc công ty môi giới bảo hiểm  nếu hiệp hội hoặc nhà đầu tư cổ phần tư nhân  không sử dụng nguồn vốn tự có để thành lập (không kể các đơn vị vốn thành công khác).

Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Vì vậy, tổ chức này phải có hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, để đảm bảo doanh nghiệp có thể khả năng hoạt động lâu dài.

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp

Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm:

– Vốn chủ sở hữu lớn hơn số vốn dự kiến góp

– Vốn chủ sở hữu lớn hơn số vốn pháp định

– Mức chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn dự kiến góp tổi thiểu bằng vốn pháp định

Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Các chủ thể tham gia đầu tư vốn là công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán. họ phải đáp ứng các điều kiện cơ bản của đầu tư vốn cũng như các điều kiện tiên quyết khác.

Tuy nhiên, các công ty này hoạt động trong lĩnh vực tài chính và có mức độ rủi ro cao nên khi bỏ vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, các công ty này phải đáp ứng các điều kiện được đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện của bảo lãnh tài chính, đồng thời, cơ quan có thẩm quyền (cơ quan hành chính đặc biệt) phải được tạo cơ hội tham gia đầu tư vốn theo quy định của pháp luật đặc biệt.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook