Điều kiện được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng

Thuyền trưởng là ai?

Theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì thuyền trưởng là người có quyền chỉ huy cao nhất ở trên tàu biển, chỉ huy tàu theo chế độ thủ trưởng. Mọi người có mặt trên tàu biển phải chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng

 Điều kiện chung

thuyền trưởng.

– Có đủ độ tuổi lao động và tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định.

– Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển hoặc kỹ thuật điện tàu biển tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải do trường Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo theo Đề án thí điểm đào tạo sỹ quan hàng hải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

– Các trường hợp sau đây phải bổ túc những môn chưa học hoặc học chưa đủ: Tốt nghiệp chuyên ngành theo quy định trên ở các trường khác; Tốt nghiệp chuyên ngành tương tự tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải; Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển phương tiện thủy nội địa, máy phương tiện thủy nội địa hoặc kỹ thuật điện phương tiện thủy nội địa tại các trường đào tạo chuyên ngành đường thủy nội địa.  Có hồ sơ hợp lệ.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên

– Điều kiện chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề có thời gian đào tạo 36 tháng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định; Có Tiếng Anh hàng hải trình độ 3; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải quy định; đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên.

– Điều kiện đảm nhiệm chức danh: Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng; Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 12 tháng.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT

– Điều kiện chuyên môn: ốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng nghề thời gian đào tạo 36 tháng, cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề thời gian đào tạo dưới 36 tháng hoặc trung cấp nghề thời gian đào tạo 24 tháng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định; Có Tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ  do  Bộ Giao thông vận tải  quy định; Đạt kết quả kỳ thi đại phó, thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT.

– Điều kiện đảm nhiệm chức danh: Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng; Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT không hành trình gần bờ

Thuyền trưởng, đại phó tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT không hành trình gần bờ phải có GCNKNCM của thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT trở lên.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ

– Điều kiện chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng nghề thời gian đào tạo dưới 36 tháng, trung cấp nghề thời gian đào tạo 24 tháng hoặc trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng hoặc dạy nghề dài hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định; Có Tiếng Anh hàng hải trình độ 1; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn do Bộ Giao thông vận tải quy định.

– Điều kiện đảm nhiệm chức danh: Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 24 tháng; Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 24 tháng.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu dưới 50 GT

– Điều kiện chuyên môn: Tốt nghiệp trung học cơ sở; Hoàn thành chương trình huấn luyện ngắn hạn chuyên ngành điều khiển tàu biển và đạt kết quả thi theo quy định của  Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp nghề thì chỉ cần đạt kết quả thi.

– Điều kiện thời gian đi biển: có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết điều kiện tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Điều kiện được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook