Diện tích tối thiểu để tách thửa đất thổ cư năm 2022

tách thửa đất thổ cư

Đất thổ cư nếu đáp ứng được điều kiện tách thửa thì có thể tách thành những thửa đất nhỏ cho những chủ đất khác nhau. Tuy nhiên, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về điều kiện tách thửa đất. Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ chia sẻ đến bạn quy định về tách thửa đất thổ cư. 

tách thửa đất thổ cư

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Khái niệm đất thổ cư

Đất thổ cư là cụm từ được người dân sử dụng phổ biến để chỉ đất ở tại nhiều khu vực khác nhau. Theo quy định của pháp luật đất đai, đây là loại đất được sử dụng để xây dựng nhà ở cũng như các công trình khác phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đất thổ cư bao gồm đất ở tại khu vực nông thôn và đất ở tại khu vực đô thị.

Phân loại đất thổ cư

Có 2 loại đất thổ cư:

– Đất thổ cư nông thôn (đất ở nông thôn): Theo quy định tại Điều 143 Luật Đất đai 2013 thì đất ở nông thôn bao gồm đất ở được sử dụng tại khu vực nông thôn để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ đời sống và vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc các khu dân cư nông thôn. Hạn mức giao đất thổ cư nông thôn cho mỗi hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở, diện tích tối thiểu để được tách thửa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào quỹ đất địa phương cũng như quy hoạch phát triển đã được phê duyệt.

– Đất thổ cư đô thị (đất ở đô thị): Tại Điều 144 Luật Đất đai 2013 đất thổ cư đô thị bao gồm đất xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ đời sống cùng vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị. Việc chuyển từ đất thổ cư đo thị sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch đô thị đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường.

Điều kiện để tách thửa đất thổ cư

Tách thửa là việc chia nhỏ một diện tích đất thành các diện tích đất nhỏ hơn đồng thời phải đảm bảo được diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật. Để thực hiện việc tách thửa đất thổ cư cần đảm bảo được các điều kiện cơ bản sau:

– Thứ nhất, đất muốn thực hiện việc tách thửa phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp có người muốn tách thửa cần phải xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước. Vì về nguyên tắc, khi đất thuộc quyền sử dụng của mình thì mới được thực hiện việc tách thửa. Tuy nhiên, theo quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh thì sẽ có một số địa phương chỉ cần có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận chứ không bắt buộc phải có giấy chứng nhận.

– Thứ hai, đất cần tách thửa không có bất kỳ tranh chấp nào.

– Thứ ba, đất muốn tách thửa phải đảm bảo được diện tích tối thiểu. Theo quy định tại Điều 143, 144 Luật Đất đai 2013 diện tích tối thiểu để được tách thửa đất thổ cư nông thôn và đô thị sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào quỹ đất địa phương cũng như quy hoạch phát triển đã được phê duyệt.

– Thứ tư, đất cần tách thửa phải không thuộc trường hợp: Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch hoặc các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất thổ cư

Căn cứ theo Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được tách:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp đối với điều kiện cụ thể của từng địa phương”.

Mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Bạn ở địa phương nào thì lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của địa phương đó hỏi về việc xác định và diện tích thửa đất được phép tách.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Diện tích tối thiểu để tách thửa đất thổ cư năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook