So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (cập nhật 2022)

So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (cập nhật 2022)

So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (cập nhật 2022)

So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (cập nhật 2022)

Việc làm là gì?

– Theo điều 33 của Bộ luật lao động Việt Nam: Khái niệm việc làm là những hoạt động có ích không bị pháp luật ngăn cấm và đem lại thu nhập cho người lao động. Việc làm là nhu cầu, quyền lợi nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mọi người. Theo đại hội Đảng lần thứ VII: “Mọi việc mang lại thu nhập cho người lao động có ích cho xã hội đều được tôn trọng”.

– Theo khái niệm này việc làm được thể hiện dưới các dạng sau:

+ Làm những công việc mà người lao động khi thực hiện nhận được tiền lương, tiền công bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật cho công việc đó.

+ Làm những công việc khi người lao động thực hiện thu lợi nhuận cho

bản thân ( người lao động có quyền sử dụng quản lý hoặc sở hữu tư liệu sản xuất và sức lao động cho bản thân để sản xuất sản phẩm).

+ Làm những công việc cho hộ gia đình nhưng không được trả thù lao dưới hình thức tiền công, tiền lương cho công việc đó ( do chủ gia đình làm chủ sản xuất).

– Theo quan niệm của thế giới về việc làm thì: người có việc làm là những người làm một việc gì đó được trả tiền công, lợi nhuận hoặc được thanh toán bằng hiện vật hoặc những người tham gia vào các hoạt động mang tính chất tự tạo việc làm vì lợi ích hay vì thu nhập gia đình không được nhận tiền công hoặc hiện vật.

So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Tiêu chí Trung tâm dịch vụ việc làm Doanh nghiệp dịch vụ việc làm
Giống nhau + Tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động.

+ Cung ứng và tuyển lao đọng theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

+ Thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động. (Khoản 1 Điều 14 Bộ luật Lao động 2012)

+ Phải có trụ sở làm việc

Căn cứ pháp lý – Điều 37 Luật Việc làm 2013

– Nghị định 196/2013/NĐ-CP

– Điều 39 Luật Việc làm 2013

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 52/2014/NĐ-CP

Cách thức thành lập và hoạt động Được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Hình thức Đơn vị sự nghiệp Đơn vị doanh nghiệp dân doanh
Nhiệm vụ Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm: cung cấp thông tin việc làm, giới thiệu việc làm;

Tìm kiếm lợi nhuận: hoạt động dịch vụ việc làm có thu phí.
Trách nhiệm – Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Cung cấp thông tin về thị trường lao động cho các cơ quan tổ chức, phân tích dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng, hàng năm (Điều 4 Nghị định 52/2014/NĐ-CP).
Điều kiện Không có Có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do UBND tỉnh hoặc Sở Lao động Thương binh Xã hội được ủy quyền cấp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (cập nhật 2022). Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook