Dịch vụ tin cậy là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Dịch vụ tin cậy là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Dịch vụ tin cậy là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023 được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Dịch vụ tin cậy là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Dịch vụ tin cậy là gì?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 28 Luật Giao dịch điện tử 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về dịch vụ tin cậy như sau:

“Điều 28. Dịch vụ tin cậy

1. Dịch vụ tin cậy bao gồm:

a) Dịch vụ cấp dấu thời gian;

b) Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu;

c) Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

…”

Như vậy, Dịch vụ tin cậy gồm có:

– Dịch vụ cấp dấu thời gian;

– Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu;

– Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 29 Luật Giao dịch điện tử 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy như sau:

“Điều 29. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

c) Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng;

d) Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

đ) Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

…”

Như vậy, điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tin cậy gồm có:

– Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam;

– Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy.

– Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

– Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy.

– Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy được quy định như thế nào?

– Công bố công khai quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, biểu mẫu và chi phí liên quan.

– Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.

– Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm trang thiết bị trong hệ thống thông tin được cấp mã quản lý, sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

– Thực hiện biện pháp nghiệp vụ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

– Định kỳ hằng năm, báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Dịch vụ tin cậy là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook