Quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ năm 2022

kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ năm 2022

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là gì? Được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là gì?

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là việc pháp nhân sử dụng lực lượng được đào tạo chuyên nghiệp cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo vệ nhằm tìm kiếm lợi nhuận và góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Thực tế, mọi người không thể vừa làm việc vừa dành thời gian để bảo vệ bản thân và tài sản khỏi nhiều rủi ro. Vậy nên, có thể thấy các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đóng vai trò rất quan trọng.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  •  Là doanh nghiệp, điều này có nghĩa hộ kinh doanh cá thể không được kinh doanh dịch vụ bảo vệ
  • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp thường là đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên trong công ty. Do đó quý khách hàng nên lưu ý đến điều kiện này trước khi thành lập công ty
  • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Như vậy muốn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, doanh nghiệp sẽ phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan công ty an cấp huyện (quận) nơi công ty đặt trụ sở.

Các loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tùy vào từng đối tượng mà dịch vụ bảo vệ được thực hiện dưới hình thức khác nhau như bảo vệ mục tiêu cố định (công ty, chung cư, bệnh viện,…) hay bảo vệ sự kiện,…

Hình thức nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu quy định tại các Điều 19, 20, 21 hoặc Điều 22 Nghị định này.

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ để đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định tại Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

a) Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các Điều 19, 20, 21 và Điều 22 Nghị định này;

b) Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;

c) Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì mỗi cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng cơ sở kinh doanh;

d) Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook