Đi qua không gây hại theo Luật Quốc tế là gì ?

Đi qua không gây hại theo Luật Quốc tế là gì?

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có quy định về việc các nước có biển hay không có biển tham gia vào Công ước này thì đều phải tôn trọng các quy định được ghi nhận trong đó tôn trọng quyền đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng hiểu hết về quyền đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải. Do đó, hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về quyền đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải trong bài viết dưới đây.

Đi qua không gây hại theo Luật Quốc tế là gì?

Đi qua là gì?

Theo Điều 18 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định “Đi qua” là đi ở trong lãnh hải, nhằm mục đích:

+ Đi ngang qua nhưng không đi vào nội thủy, không đậu lại trong một vũng tàu hoặc một công trình cảng ở bên ngoài nội thủy; hoặc

+ Đi vào hoặc rời khỏi nội thủy, hoặc đậu lại hay rời khỏi một vũng tàu hay một công trình cảng trong nội thủy.

Việc đi qua phải liên tục và nhanh chóng. Tuy nhiên, việc đi qua bao gồm cả việc dừng lại và thả neo, nhưng chỉ trong trường hợp gặp phải những sự cố thông thường về hàng hải hoặc vì một trường hợp bất khả kháng hay mắc nạn hoặc vì mục đích cứu giúp người, tàu thuyền hay phương tiện bay đang lâm nguy hoặc mắc nạn.

Đi qua không gây hại là gì?

Theo Điều 19 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định thuật ngữ đi qua không gây hại như sau:

– Việc đi qua là không gây hại, chừng nào nó không làm phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển. Việc đi qua không gây hại cần phải được thực hiện theo đúng với các quy định của Công ước và các quy tắc khác của pháp luật quốc tế.

– Việc đi qua của một tàu thuyền nước ngoài bị coi như phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển, nếu như ở trong lãnh hải, tàu thuyền này tiến hành một trong bất kỳ hoạt động nào sau đây:

+ Đe dọa hoặc dùng vũ lục chống lại chính quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của quốc gia ven biển hay dùng mọi cách khác trái với các nguyên tắc của pháp luật quốc tế đã được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc;

+ Luyện tập hoặc diễn tập với bất kỳ kiểu loại vũ khí nào;

+ Thu nhập tình báo gây thiệt hại cho quốc phòng hay an ninh của quốc gia ven biển;

+ Phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tàu các phương tiện bay;

+ Phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tàu các phương tiện quân sự;

+ Tuyên truyền nhằm làm hại đến quốc phòng hay an ninh của quốc gia ven biển;

+ Xếp hoặc dỡ hàng hóa, tiền bạc hay đưa người lên xuống tàu trái với các luật và quy định về hải quan, thuế khóa, y tế hoặc nhập cư của quốc gia ven biển;

+ Gây ô nhiễm cố ý và nghiêm trọng, vi phạm Công ước;

+ Đánh bắt hải sản;

+ Nghiên cứu hay đo đạc;

+ Làm rối loạn hoạt động của mọi hệ thống giao thông liên lạc hoặc mọi trang thiết bị hay công trình khác của quốc gia ven biển;

+ Mọi hoạt động khác không trực tiếp quan hệ đến việc đi qua.

Lưu ý: Ở trong lãnh hải, tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác buộc phải đi nổi và phải treo cờ quốc tịch.

Quy định về quyền đi qua không gây hại

Theo truyền thống, qua lại không gây hại là một quyền mang tính tập quán. Quyền này được thừa nhận vì lợi ích phát triển, hợp tác, kinh tế và hàng hải của cả cộng đồng cũng như của từng quốc gia.

Đi qua không gây hại được hiểu là việc đi qua nhưng không làm phương hại đến hoà bình, an ninh, trật tự hay lợi ích của quốc gia ven biển. Danh sách các hoạt động không liên quan đến việc đi qua mà tàu thuyền nước ngoài khi đi qua lãnh hải không được tiến hành được liệt kê tại Điều 19 của Công ước 1982. Các quốc gia ven biển không được phép đặt điều kiện cho các tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải cùa mình phải xin phép hoặc thông báo trước. Đi qua không gây hại tồn tại đồng thời với chủ quyền quốc gia trong lãnh hải nhưng không làm mất đi chủ quyền đó.

Quốc gia ven biển có quyền ấn định các tuyến đường, quy định việc phân chia các luồng giao thông dành cho tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải của mình. Các tuyến đường này được định ra phải phù hợp với các quy định của Công ước luật biển năm 1982 và luật quốc tế.

Trong trường hợp có vi phạm, đe dọa hoà bình an ninh, trật tự của quốc gia ven biển, quốc gia này hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền cùa mình, kể cả biện pháp tạm thời đình chỉ quyền đi qua không gây hại. Việc tạm thời đình chỉ này chỉ có hiệu lực sau khi đã được công bố theo đúng thủ tục và trong thực hiện không có sự phân biệt đối xử gì về mặt pháp lý hay về mặt thực tế giữa các tàu thuyền nước ngoài.

Pháp luật Việt Nam cũng cho phép tàu thuyền nước ngoài khi thực hiên quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam. Việc đi qua lãnh hải phải liên tục và nhanh chóng, trừ trường hợp gặp sự cố hàng hải, sự cố bất khả kháng, gặp nạn hoặc vì mục đích phải cứu giúp người, tàu thuyền hay tàu bay đang gặp nạn.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Đi qua không gây hại theo Luật Quốc tế là gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook