Di chúc miệng 2022 có được coi là hợp pháp?

Di chúc miệng có hợp pháp

Di chúc miệng 2022 có được coi là hợp pháp?

Căn cứ theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hình thức của di chúc ngoài hình thức bằng văn bản thì hình thức di chúc miệng cũng được coi là hợp pháp nếu đáp ứng điều kiện theo luật định.

di chúc miệng

Di chúc miệng là gì?

Hiện nay chưa có khái niệm về di chúc miệng. Được hiểu là một loại hình thức di chúc được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Đây là hình thức di chúc đặc biệt chỉ được lập trong những trường hợp nhất định khi cá nhân không thể lập được di chúc bằng văn bản.

Có thể hiểu, di chúc bằng miệng là những lời “trăn trối” thể hiện ý chí bằng lời nói của người sắp chết cho những người còn sống thực hiện ý nguyện cuối cùng của mình về những vấn đề liên quan đến tài sản như: Định đoạt phân chia di sản, chỉ định người hưởng di sản,… để những người còn sống có thể căn cứ vào đó mà thực hiện.

Di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp cần điều kiện gì?

Di chúc miệng không phải được lập một cách tùy tiện mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Điều kiện quan trọng nhất là người lập di chúc phải có quyền lập di chúc miệng.

Quyền lập di chúc miệng của cá nhân chỉ phát sinh khi cá nhân đó có năng lực hành vi dân sự đầy đủ:

+ Người lập di chúc miệng phải từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (như nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích dẫn đến phá tán tài sản gia đình);

+ không bị mắc các bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình…);

và đang trong tình trạng thuộc trường hợp đặc biệt như quy định tại khoản 1 Điều 637 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng”.

Căn cứ theo Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng;

– Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại và cùng ký tên hoặc điểm chỉ;

– Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng

Một điều kiện rất quan trọng về chủ thể lập di chúc miệng đó là sự tự nguyện. Tại thời điểm lập di chúc miệng, người lập di chúc phải ở trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép. Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức.

Tính hiệu lực?

Có trường hợp di chúc miệng dù hợp pháp vẫn có thể bị hủy bỏ. Căn cứ theo khoản 2 Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015: “sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.”

Do đó, nếu di chúc miệng bị hủy bỏ, để thể hiện nguyện vọng của mình về việc phân chia tài sản sau khi chết, cá nhân phải lập di chúc bằng văn bản.

Người làm chứng?

Không phải ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc. Căn cứ theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng mọi người đều có thế làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau:

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

+ Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

+ Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu về Di chúc bằng miệng và các vấn đề liên quan đến di chúc miệng. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật Sư Hà, Luật Sư Trung

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook