Di chúc cho người nước ngoài thừa kế quyền sử dụng đất có được không ?

di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy khi cá nhân chết để lại di chúc cho người nước ngoài thừa kế quyền sử dụng đất thì người nước ngoài có được quyền sở hữu mảnh đất đó không ? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây.

di chúc

Quy định pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài

Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quan hệ có yếu tố nước ngoài quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài; Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài hoặc Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

Điều 680 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.

Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó”.

Như vậy, có thể hiểu Thừa kế có yếu tố nước ngoài là quan hệ thừa kế có người để lại di chúc hoặc người thừa kế là người nước ngoài hoặc căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ thừa kế xảy ra ở nước ngoài hoặc tài sản thừa kế ở nước ngoài theo Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015.

Quyền của người lập di chúc

Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định người lập di chúc có các quyền như sau:

  • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
  • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
  • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
  • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
  • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Theo đó, người lập di chúc có quyền để lại di sản thừa kế cho bất kì ai, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài. Lưu ý, để di chúc hợp pháp cần đáp ứng những điều kiện về Người lập, hình thức, nội dung di chúc theo quy định tại Điều 630 BLDS.

Di chúc cho người nước ngoài thừa kế quyền sử dụng đất được không ?

Pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm người nước ngoài hưởng di sản thừa kế tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với di sản là Bất động sản, Luật đất đai 2013 quy định người nước ngoài không là đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:

  • Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;
  • Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính”.

Do đó, người nước ngoài sẽ không được thừa kế quyền sử dụng đất tại Việt Nam nhưng có quyền chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác. Lưu ý, bên nhận chuyển nhượng, tặng cho phải là người Việt Nam. Giá trị bằng tiền của di sản được chuyển ra nước ngoài theo quy định của Pháp luật Ngoại hối.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về vấn đề Di chúc cho người nước ngoài thừa kế quyền sử dụng đất có được không. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook